Zapytania ofertowe

By | 26 kwietnia 2016

gora_dobry

14.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie usługi treningu umiejętności społecznych i autoprezentacyjnych.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego  znajduje się poniżej:

zk-trening-czesc-ofertowa

zk_trening_czesc-opisowa

zk-trening-zalacznik-nr-1

zk-treningzalacznik-nr-2

zk-treningzalacznik-nr-3

12.09.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego –
miasto Będzin, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 13 Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

rr-sala-bedzin-2

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 13 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

rr-doradca-bedzin-2-czesc-opisowa

rr-doradca-bedzin-2-wycena

rr-doradca-bedzin-2-zalacznik-nr-1

rr-doradca-bedzin-2-zalacznik-nr-2

24.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego –
powiat częstochowski lub miasto Częstochowa, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR sala

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR doradca – część opisowa

RR doradca – wycena

RR doradca – załącznik nr 1

RR doradca – załącznik nr 2

23.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Cieszyn, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR sala Cieszyn 2

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR doradca Cieszyn 2 – część opisowa

RR doradca Cieszyn 2 – wycena

RR doradca Cieszyn 2 – załącznik nr 1

RR doradca Cieszyn 2 – załącznik nr 2

06.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie usługi szkolenia zawodowego oraz przeprowadzenia egzaminu VCC lub równoważnego zakończonego certyfikatem VCC lub równoważnym.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego  znajduje się poniżej:

ZK podwykonawstwo część opisowa

ZK podwykonawstwo część ofertowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

29.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Katowice, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR sala Katowice

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR doradca Katowice – część opisowa

RR doradca Katowice – wycena

RR doradca Katowice – załącznik nr 1

RR doradca Katowice – załącznik nr 2

24.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Cieszyn, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR sala Cieszyn

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:

RR doradca Cieszyn – część opisowa

RR doradca Cieszyn – wycena

RR doradca Cieszyn- załącznik nr 1

RR doradca Cieszyn- załącznik nr 2

22.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Będzin, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Treść rozeznania w sprawie ceny znajduje się poniżej:

RR sala Będzin

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Treść rozeznania w sprawie ceny znajduje się poniżej:

RR doradca Będzin- część opisowa

RR doradca Będzin- wycena

RR doradca Będzin- załącznik nr 1

RR doradca Będzin- załącznik nr 2