Zapytanie ofertowe – podręczniki z zakresu TIK

By | 12 grudnia 2016

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego
zakupu i dostarczenia we wskazane miejsce max. 120 kompletów podręczników
z zakresu TIK na następujących poziomach:
A-podstawowy, B-średniozaawansowany
zgodnie ze standardem kompetencji informatycznych DIGCOMP określonych
w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu:
Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10 (iii).
Zgodnie z tym, podręcznik do szkoleń TIK obejmować będzie 5 obszarów i 21 kompetencji:

  1. Informacja

1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji

1.2 Ocena informacji

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji

  1. Komunikacja

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami

2.3 Aktywność obywatelska online

2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2.5 Netykieta

2.6 Zarządzania tożsamością cyfrową

  1. Tworzenie treści

3.1 Tworzenie treści

3.2 Integracja i przetwarzanie treści

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

  1. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych

4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi
z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

4.4 Ochrona środowiska

  1. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

w ramach projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu”
nr RPMA.10.02.00-14-4666/16
oraz do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa