Oferowane wsparcie – efekty udziału w projekcie

By | 5 kwietnia 2017

ciąg znaków RPO kolor

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty 7 formami wsparcia:

– identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprze opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań (9h)

– mentoring (12h)

– jobcoaching (9h)

– teambuilding – integracja grupy (12h)

– szkolenie zawodowe (średnio 80h)

– staż zawodowy (3 miesiące)

– pośrednictwo pracy (4h)

W ramach rezultatów i efektów jakie zakłada projekt UP: