Aktualności

By | 20 kwietnia 2017


30.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 31.05.2018r kończy się okres realizacji projektu. w związku z tym prosimy wszystkich Uczestników i Uczestniczki o przesyłanie dokumentów dotyczących stażu a także dokumentów związanych z zatrudnieniem lub rejestracją w Powiatowych Urzędach Pracy  na adres firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo 20-704 Lublin, Skromna 5

Zespół Projektu

22.05.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem projektu w dniu 31.05.2018 informujemy, iż Biuro Projektu nie będzie czynne w dniach 28,29 i 30 maja 2018. Jest to spowodowane pracami porządkowymi, inwentaryzacją dokumentacji oraz sprawami organizacyjnymi. Zespół Projektu jest dla Państwa dostępny w godzinach 8-16. Prosimy zainteresowanych o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zespół Projektu

7.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego udziału w projekcie, osiągniętego dochodu z tytułu wypłat stypendialnych potrzebnego do celów administracyjnych proszone są o kontakt z zespołem projektu:

tel. 502 496 133

mail. badzaktywny@terra-szkolenia.pl,

30.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu ostatniego miesiąca realizacji projektu. Prosimy o terminowe dopełnienie formalności związanych ze stązami zawodowymi oraz przesłanie kompletu dokumentów na adres wskazany w umowach trójstronnych.

Zespół Projektu

28.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Życzymy wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu wesołych świąt!

Zespół Projektu

19.01.2018r

Szanowni Państwo

Informujemy o wyborze wykonawcy Szkoleń Zawodowych dot. projektu Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 dla Uczestników/czek 2 grup w liczbie 25 UP.

Szczegóły na Baza konkurencyjności

10.01.2018r

W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 25 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

3.01.2018r

W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

22.12.2017r.

Szanowni Państwo

Z okazji nadchodzących Świąt Zespół Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” życzy wszystkiego najlepszego oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

22.12.2017r.

Szanowni Państwo

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozeznania rynku dotyczącej realizacji usługi Pośrednictwa Pracy dotyczącej dwóch grup (1 i 2) w projekcie „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16. Potencjalnych wykonawców chętnych do realizacji usługi zapraszamy do zgłoszenia swojej oferty informacje poniżej:

RR- Pośrednictwo Pracy (grupy 1 i 2) cz.ofertowa i opisowa

15.12.2017r

W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

1.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu okresu rekrutacji do projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej zapraszamy na stronę firmy TERRA www.projektyterra.pl

Zespół Projektu

21.11.2017r.

W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkolenia zawodowego dla 1 grupy (max. 12 UP). Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

10.11.2017r. 

W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkolenia zawodowego dla 1 grupy (max. 12 UP). Zapraszamy do składani ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

13.09.2017

Szanowni Państwo

Informujemy o wyborze podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

8.09.2017

Szanowni Państwo

Informujemy o przedłużeniu okresu składania ofert dot. wyboru podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

4.09.2017r.

Szanowni Państwo

Informujemy o przedłużeniu okresu składania ofert dot. wyboru podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

1.09.2017r. 

Uwaga informujemy o zmianie siedziby Firmy Terra

Nowy Adres: 20-704 Lublin, Ulica Skromna 5 

27.08.2017r

Pytania i odpowiedzi w związku z procedurą wyboru podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP) z dnia 25.08.2017 r.

Pytanie 1

Zgłaszam swoją wątpliwość dot. wysokości wadium w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 23 1140 2017 0000 4102 0340 4597.

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie: jaka jest wysokość wadium, którą powinniśmy wnieść składając ofertę w związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym?

Ad. 1

Odpowiedź: Kwota wadium wynosi 1400,00 zł i taka jest jej prawidłowa wysokość. Kwota zapisana słownie „(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)” jest konsekwencją omyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis słowny kwoty to „(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)”.

 


25.08.2017

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności


24.07.2017

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze wykonawcy zadania: Mentoring dla 7 grup (max. 84 UP). Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia Jobcoachingu dla 7 grup (max. 84 UP). Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.

_______________________________________________________________________________________________

20.07.2017

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze wykonawcy dla zadania Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, min. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do zapoznania się z informacją. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.

_______________________________________________________________________________________________

06.07.2017

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy doradców zawodowych do przeprowadzenia Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, min. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


06.07.2017

W związku z problemami technicznymi opublikowana procedura została anulowana.

05.07.2017

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy doradców zawodowych do przeprowadzenia Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, min. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


05.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy psychologów/mentorów do przeprowadzenia Mentoringu dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


05.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia Jobcoachingu dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w projekcie. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Projektu.


Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa oraz szczegółami projektu. Ilość miejsc jest ograniczona!

 

Bądź aktywny - plakat