Zapytania ofetowe

By | 8 maja 2017

07.09.2017r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński planujemy przeprowadzenie zadania o nazwie „Nauka aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty z zakresy umiejętności poszukiwania pracy)” dla max. 15 osób w planowanym okresie od wrzesień 2017 r. – do października 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy trenera do przeprowadzenia zajęć dla max. 15 osób.

rozeznanie rynku aktywne poszukiwanie pracy grupa 2

07.09.2017r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński planujemy przeprowadzenie  Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla max. 15 osób w planowanym okresie od  września 2017 r. – do stycznia 2018 r.

W związku z powyższym poszukujemy pośredników do przeprowadzenia zajęć dla max. 15 osób.

rozeznanie rynku na posrednika pracy grupa 2

31.08.2017r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński planujemy przeprowadzenie identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia zajęć max. 15 osób.

Rozeznanie rynku, doradca zawodowy IPD grupa 2

17.08.2017r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński planujemy przeprowadzenie zadania o nazwie „Nauka aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty z zakresy umiejętności poszukiwania pracy)” dla max. 15 osób w planowanym okresie od sierpnia 2017 r. – do października 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy trenera do przeprowadzenia zajęć dla max. 15 osób.


Rozeznanie rynku aktywne poszukiwanie pracy

 

31.07.2017r.

 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński planujemy przeprowadzenie  Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla max. 15 osób w planowanym okresie od  sierpnia 2017 r. – do stycznia 2018 r.

W związku z powyższym poszukujemy pośredników do przeprowadzenia zajęć dla max. 15 osób.

Rozeznanie rynku na pośrednika pracy

08.06.2017r.

 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński planujemy przeprowadzenie identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia zajęć max. 15 osób.

Rozeznanie rynku, doradca zawodowy IPD