Zapytania ofertowe

By | 17 lipca 2017

19.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w toku oceny ofert na realizację INDYWIDUALNEGO DORADZTWA W ZAKRESIE TWORZENIA BIZNESPLANU dla 30 Uczestniczek Projektu (UP) w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 Zamawiający wybrał:

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska, Ul. Racławicka 42/70, 02-601 Warszawa

 

12.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w toku oceny ofert na realizację Szkoleń uzupełniających dla 30 Uczestniczek Projektu (UP) w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 Zamawiający wybrał:

SZKOLENIA I EDUKACJA sp. z o. o. sp. k., Ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów.

 

 

07.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, strzelińskim, ząbkowickim w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 planuje zrealizowanie doradztwa– INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA BIZNESPLANU dla 30 Uczestniczek Projektu (UP).

Informujemy, że Procedura Wyboru Wykonawcy na zrealizowanie doradztwa– INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA BIZNESPLANU została zamieszczona na bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054013

ZK BIZNESPLAN cz. opisowa

ZK BIZNESPLAN cz. ofertowa

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia.

06.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Z powodu nie wpłynięcia wadium oraz oferty „Zapytanie ofertowe procedura wyboru wykonawcy- INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA BIZNESPLANU” nie zostało rozstrzygnięte  i będzie ponownie upublicznione na bazie konkurencyjności.

 

 

01.09.2017r.

Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, strzelińskim, ząbkowickim w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 planuje zrealizowanie SZKOLEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH dla 30 Uczestniczek Projektu (UP), tworzących łącznie 2 grupy średnio 15 osobowe, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Informujemy, że Procedura Wyboru Wykonawcy na zrealizowanie SZKOLEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH została zamieszczona na bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053041

ZK SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE cz. opisowa

ZK SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE cz. ofertowa

 

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia.

01.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w toku oceny ofert na realizację Szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla 30 Uczestniczek Projektu (UP) w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 Zamawiający wybrał:

SZKOLENIA I EDUKACJA sp. z o. o. sp. k., Ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów.

 

24.08.2017 r.

Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, strzelińskim, ząbkowickim w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 planuje zrealizowanie doradztwa– INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA BIZNESPLANU dla 30 Uczestniczek Projektu (UP).

Informujemy, że Procedura Wyboru Wykonawcy na zrealizowanie doradztwa– INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA BIZNESPLANU została zamieszczona na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051634

ZK BIZNESPLAN cz. opisowa

ZK BIZNESPLAN cz. ofertowa

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia.

 

23.08.2017r.

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, strzelińskim, ząbkowickim w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 planuje zrealizowanie Szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla 30 Uczestniczek Projektu (UP), tworzących łącznie 2 grupy średnio 15 osobowe.

Informujemy, że Procedura Wyboru Wykonawcy na Szkolenie ABC Przedsiębiorczości została zamieszczona na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051232.

ZK Szkolenie ABC Przedsiębiorczości cz. opisowa

ZK Szkolenie ABC Przedsiębiorczości cz. ofertowa

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia.

 

07.08.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w toku oceny ofert na realizację Identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu w celu odpowiedniego dopasowania zaplanowanych w projekcie szkoleń oraz wsparcia doradczego poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania  dla maksymalnie 30 Uczestniczek Projektu (UP) w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 Zamawiający wybrał:

ODRA FUN Anetta Dulębowska, Bystrzyca, ul.Kościuszki 107c.

 

28.07.2017r.

Szanowni Państwo,

 

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa dolnośląskiego w miejscowościach: Strzelin i Częstocice, w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” nr RPDS.08.03.00-02-0003/16 planuje zrealizowanie Identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu w celu odpowiedniego dopasowania zaplanowanych w projekcie szkoleń oraz wsparcia doradczego poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania  dla maksymalnie 30 Uczestniczek Projektu (UP) w planowanym okresie sierpień 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia realizacji umowy.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji zadania.

Rozeznanie rynku na doradcę zawodowego część opisowa

Rozeznanie rynku na doradcę zawodowego część ofertowa pdf

Rozeznanie rynku na doradcę zawodowego część ofertowa word