Zapytania Ofertowe

By | 2 października 2017

gora_dobry

25.03.2018 r.

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński w ramach projektu „Kwalifikacje kluczowe dla pracujących” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0149/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych  i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 504 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjedlapracujacych@terra-szkolenia.pl

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Język niemiecki:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

 

01.02.2018 r.

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński w ramach projektu „Kwalifikacje kluczowe dla pracujących” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0149/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych  i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 504 sztuk.

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjedlapracujacych@terra-szkolenia.pl

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Język niemiecki:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

 

06.10.2017 r.

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński w ramach projektu „Kwalifikacje kluczowe dla pracujących” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0149/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych  i niemieckiego np. Schritte international neu, Daf Kompakt lub równoważnych na poziomach A1-B2 w maksymalnej ilości 504 sztuk.

 

Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.

W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kompetencjedlapracujacych@terra-szkolenia.pl

 

Wzór wyceny

Język angielski:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Język niemiecki:

Poziom A1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom A2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B1 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….

Poziom B2 – tytuł………………………………………………………….., cena…………………….