Rekrutacja – dokumenty

By | 5 listopada 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Nie poddawaj się!- aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia”.

Cel projektu:

Podniesiona zdolność do utrzymania zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia wśród 72 Uczestników Projektu , w tym osób niepełnosprawnych:

– pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

– osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

W najbliższym czasie na stronie zostaną udostępnione dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Formularz zgłoszeniowy Nie poddawaj się!

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Ankieta usprawnień ON

Oświadczenie osoby o statusie na rynku pracy

Zaświadczenie pracodawcy

 

 

Zespół Projektu