Dokumenty rekrutacyjne

By | 10 listopada 2017

ciąg znaków RPO kolor

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi:

Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny
Formularz rekrutacyjny Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny
Ankieta rekrutacyjna
Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych(2)
Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ
Oświadczenie o kwalifikowalności Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny
Oświadczenie o III profilu pomocy

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zwrotu kosztów dojazdu oraz wypłat stypendiów

oświadczenie o cenie biletu

oświadczenie osoby dowożonej o dowożeniu uczestnika projektu

regulamin Zwrot kosztów dojazdu

umowa użyczenia samochodu

wniosek o zwrot kosztów dojazdu(2)

zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

regulamin stypendia

oświadczenie osoby pobierającej

 

 


09.10.2017

Szanowni Państwo przedstawiamy zaktualizowany Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Skuteczna integracja społeczno – zawodowa- Bądź aktywny”

Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny aktualizacja


10.11.2017

Szanowni Państwo przedstawiamy zaktualizowany Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Skuteczna integracja społeczno – zawodowa- Bądź aktywny”
Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny aktualizacjaa