Zapytania ofertowe psycholog/mentor

By | 10 listopada 2017

ciąg znaków RPO kolor

28.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Przedbórz Warsztatów Psychologicznych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu, w planowanym okresie sierpień – listopad 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego :

częśc opisowa

czesc ofertowa


13.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Kutno Warsztatów Psychologicznych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu, w planowanym okresie wrzesień –grudzień 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego :

część opisowa

czesc ofertowa


 

31.10.3017

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Kutno Warsztatów Psychologicznych dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu, w planowanym okresie listopad 2017 –luty  2018

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego :

część opisowa

część ofertowa

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Przedbórz Warsztatów Psychologicznych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu, w planowanym okresie listopad 2017 – luty 2018 r.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego :

część opisowa

część ofertowa


10.11.2017

Szanowni Państwo

Informujemy że dnia 09.11.2017 oraz 08.11.2017 roku zostały rozstrzygnięte procedury na wybór wykonawcy gotowego zrealizować na terenie województwa łódzkiego Warsztaty Psychologiczne w miejscowości Kutno oraz Przedbórz

W miejscowości Kutno wybrano Firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno na przeprowadzenie Części I oraz Części II
W miejscowości Przedbórz wybrano firmę FT POLSKA Sp z o.o ul. Plac Wolności 26, 97- 540 Gidle