Harmonogramy

By | 14 listopada 2017

logo

Data wpisu: 2.02.2018r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy spotkania grupowe z pośrednikiem pracy w ramach zadania VI – Pośrednictwo pracy  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 4h/grupę tj. 2 spotkania po 2h.

Harmonogram spotkań – grupa II Chełm (pobierz)

Zespół Projektu


Data wpisu: 30.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy spotkania grupowe z pośrednikiem pracy w ramach zadania VI – Pośrednictwo pracy  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 4h/grupę tj. 2 spotkania po 2h.

Harmonogram spotkań – grupa I Zamość (pobierz)

Harmonogram spotkań – grupa IV Zamość (pobierz)

Zespół Projektu


 

Data wpisu: 26.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy harmonogramy spotkań z psychologiem w ramach zadania III – Poradnictwo psychologiczne na miesiąc luty 2018r.

harmonogram spotkań – grupa I Zamość (pobierz)

harmonogram spotkań – grupa II Chełm (pobierz)

harmonogram spotkań – grupa III Zamość (pobierz)

harmonogram spotkań – grupa IV Zamość (pobierz)

Zespół Projektu


Data wpisu: 9.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy spotkania z psychologiem w ramach zadania III – Poradnictwo psychologiczne. Spotkania będą odbywały się 3-4 razy w miesiącu po 1 godz. do końca czerwca 2018r.

Harmonogram spotkań – styczeń 2018r.

harmonogram spotkań – grupa I Zamość pobierz

harmonogram spotkań – grupa II Chełm pobierz

harmonogram spotkań – grupa III Zamość pobierz

harmonogram spotkań – grupa IV Zamość pobierz

Zespół Projektu


Data wpisu:8.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy kolejne zadania w ramach realizowanego projektu – Warsztaty kompetencji społecznych – 10 godz/grupę (tj. 2 spotkania po 5 godz.).

Harmonogramy:

Harmonogram spotkań – grupa I Zamość pobierz

Harmonogram spotkań – grupa II Chełm pobierz

Harmonogram spotkań – grupa III Zamość pobierz

Harmonogram spotkań – grupa IV Zamość pobierz

Zespół Projektu


 

Data wpisu: 14.12.2017r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla czwartej grupy w Zamościu.

Harmonogram spotkań – grupa IV Zamość pobierz

Zespół Projektu


 

Data wpisu: 5.12.2017r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla trzeciej grupy w Zamościu.

Harmonogram spotkań – grupa III Zamość  pobierz

Zespół Projektu


Data wpisu: 1.12.2017r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla drugiej grupy w Chełmie.

Harmonogram spotkań – grupa II Chełm pobierz

Zespół Projektu


Data wpisu: 14.11.2017r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla pierwszej grupy w Zamościu.

Harmonogram spotkań – grupa I Zamość pobierz

Zespół Projektu