Zapytania ofertowe

By | 18 grudnia 2017

Szanowni Państwo

W tym dziale prezentować będziemy zapytania ofertowe dotyczące realizacji projektu „Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia”

—————————————–

2.07.2018r

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozstrzygnięciu procedury dotyczącej przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego dla 13 UP. Szczegóły na stronie: Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

21.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu „„Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia” nr projektu RPLB.06.06.00-08-0010/17  informujemy, iż poszukujemy wykonawców gotowych do przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego  dla 13 UP. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

30.05.2018r

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozstrzygnięciu procedury dotyczącej przeprowadzenia Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla 13 UP. Szczegóły na stronie: Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

22.05.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu „„Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia” nr projektu RPLB.06.06.00-08-0010/17  informujemy, iż poszukujemy wykonawców gotowych do przeprowadzenia Doradztwa zawodowego połączonego z IPD dla 13 UP. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

17.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozstrzygnięciu procedury dotyczącej przeprowadzenia Szkoleń Zawodowych dla Uczestników Projektu. Szczegóły na stronie: Baza konkurencyjności

9.04.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu „„Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia” nr projektu RPLB.06.06.00-08-0010/17  informujemy, iż poszukujemy wykonawców gotowych do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla Uczestników/czek projektu. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

15.03.2018r

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozstrzygnięciu procedury dotyczącej przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego dla 14 UP. Szczegóły na stronie: Baza konkurencyjności

6.03.2018r

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu „„Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia” nr projektu RPLB.06.06.00-08-0010/17  informujemy, iż poszukujemy wykonawców gotowych do przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego  dla 14 UP. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu

1.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozstrzygnięciu procedury dotyczącej przeprowadzenia Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD dla 14 UP. Szczegóły na stronie: Baza konkurencyjności

20.02.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu „„Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia” nr projektu RPLB.06.06.00-08-0010/17  informujemy, iż poszukujemy wykonawców gotowych do przeprowadzenia Doradztwa zawodowego połączonego z IPD dla 14 UP. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności

Zespół Projektu