Aktualności

By | 5 stycznia 2018

 

 

 

 

28.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie zawodowe dla gr. 4 pn. „Techniki sprzedaży” rozpocznie się 29.06.2018r. w sali wiejskiej

w Kandlewie 67,  67-400 Wschowa. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

15.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dla grupy 4 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 19.06.2018r. w Kandlewie. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy

 

25.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dla grupy 1 oraz 2 szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami e-marketingu” rozpoczyna się od 26.05.2018r. w Zielonej Górze. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

 

30.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30.04.2018r. kończymy rekrutację do projektu „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”.

24.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dla grupy 1 oraz 2 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 26.04.2018r. w Zielonej Górze. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

23.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!  REKRUTACJA TRWA NADAL!

Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące tego jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze ścieżki wsparcia dostępnej w Projekcie.

Aktualnie uformowały się 2 grupy w Zielonej Górze. Do grupy trzeciej również w tej miejscowości brakuje jedynie 1 osoby.

 

17.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Przedłużamy rekrutację do 30.04.2018r.! Zachęcamy do składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych osobiście do Biura Projektu lub pocztą. Przypominamy jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie:

Do projektu mogą zgłaszać się osoby:

 • bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego
 • Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościamiKandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:
  1. Formularza Rekrutacyjnego
  2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
  3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17
  4. Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

  Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:

  ul. Inżynierska 8
  67-100 Nowa Sól

 

26.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA TRWA NADAL, Zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.

Korzyści z wzięcia udziału w Projekcie można wymieniać bez liku, a LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17
 4. Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

05.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że osoby powyżej 64 roku życia, bierne zawodowo pozostające bez pracy i poszukujące zatrudnienia o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego również mogą wziąć udział w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17 o ile będą deklarować gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie w wymiarze minimum 1/2 etatu.

Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

Powyższe oświadczenie dostępne jest również w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

01.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce „Dokumenty do pobrania”  dostępne są do pobrania dokumenty dotycząc zwrotu kosztów dojazdu.

12.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA TRWA NADAL, Zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.

Korzyści z wzięcia udziału w Projekcie można wymieniać bez liku, a LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU
  „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

 

 

05.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17, które chcą wziąć udział w Projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, dostępnym w zakładce „Regulamin”.

 

22.01.2018r.

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA TRWA, Gorąco zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.

Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU
  „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

05.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy REKRUTACJĘ do projektu „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”

 

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekci

„Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”

RPLB.06.02.00-08-0010/17

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

– bierne zawodowo („m.in. emeryci, osoby na świadczeniu przedemerytalnym, renciści”) pozostające bez pracy niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne;

– zamieszkałe na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

– w wieku powyżej 50 roku życia;

– o niskich kwalifikacjach – posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);

Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

 

W ramach projektu oferujemy dla wszystkich Uczestników/czek projektu:

-IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA

-WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE

-KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

Dodatkowo dla 36 osób zapewniamy 3 miesięczny, płatny staż zawodowy.

 

Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 Zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe 

– stypendium stażowe

– ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego

– opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu

– zwrot kosztów dojazdu

– catering podczas szkoleń zawodowych

– wykwalifikowaną kadrę doradców, psychologów, trenerów

– Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

Tel. 519 560 135
e-mail:
 dojrzalaaktywnosc@terra-szkolenia.pl

 

PLAKAT