Aktualności

By | 5 stycznia 2018

 

 

12.07.2018r.

29.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że spotkania  z kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy odbędą się we wrześniu oraz w październiku bieżącego roku. Prosimy o śledzenie zakładki pn “Harmonogramy”, gdzie niebawem harmonogramy będą uaktualnione.

27.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że we wrześniu odbędzie się egzamin zewnętrzny dla grupy 1 oraz 2. Prosimy o rzetelne przygotowanie, tak aby każdy z Państwa po zdanym egzaminie mógł uzyskać certyfikat. Życzymy powodzenia.

Zespół Projektu.

08.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że harmonogram KOMPLEKSOWEGO I INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY dla gr 3 dostępny jest w zakładce Harmonogramy. Pierwsze spotkanie w Łupowie odbędzie się 10.08.2018r.

Odsyłamy Państwa do szczegółowych harmonogramów.

07.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż harmonogram KOMPLEKSOWEGO I INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY dla gr 1 oraz 2 dostępny jest w zakładce Harmonogramy. Pierwsze spotkanie odbędzie się już  11.08.2018r. Obecność jest obowiązkowa. Zapraszamy!

 

26.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż harmonogram KOMPLEKSOWEGO I INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY dla gr 4 jest już dostępny w zakładce harmonogramy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30.07.2018r. Zapraszamy.

17.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie zawodowe dla grupy 3 pn “Sprzedawca z obsługą klienta”  rozpocznie się 19.07.2018r. i odbędzie się w 2 miejscach

19.07-23.07.2018r. ul. Słowackiego 75, 66-450 Łupowo

24.07-26.07.2018r. ul. Pocztowa 7, 66-450 Bogdaniec

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

 

12.07.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że szkolenie zawodowe dla gr. 5 pn. “Techniki sprzedaży” rozpocznie się 14.07.2018r. w sali wiejskiej
w Kandlewie 67,  67-400 Wschowa.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

 

 

04.07.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 3 oraz 5 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 06.07.2018r. Dla grupy 3 spotkania odbędą się w Łupowie, zaś dla grupy 5  w Kandlewie.

Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” dla gr 3

28.06.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że szkolenie zawodowe dla gr. 4 pn. “Techniki sprzedaży” rozpocznie się 29.06.2018r. w sali wiejskiej
w Kandlewie 67,  67-400 Wschowa. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.
15.06.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 4 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 19.06.2018r. w Kandlewie. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

25.05.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 1 oraz 2 szkolenie zawodowe pn. “Pracownik administracyjno-biurowy z elementami e-marketingu” rozpoczyna się od 26.05.2018r. w Zielonej Górze. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

30.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 30.04.2018r. kończymy rekrutację do projektu “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”.
24.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 1 oraz 2 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 19.04.2018r. w Zielonej Górze. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.
23.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!  REKRUTACJA TRWA NADAL!
Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące tego jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze ścieżki wsparcia dostępnej w Projekcie.
Aktualnie uformowały się 2 grupy w Zielonej Górze. Do grupy trzeciej również w tej miejscowości brakuje jedynie 1 osoby.

17.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Przedłużamy rekrutację do 30.04.2018r.! Zachęcamy do składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych osobiście do Biura Projektu lub pocztą. Przypominamy jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie:
Do projektu mogą zgłaszać się osoby:

 • bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego
 • Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościamiKandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce “Dokumenty do pobrania”:
  1. Formularza Rekrutacyjnego
  2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
  3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17
  4. Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

  Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
  ul. Inżynierska 8
  67-100 Nowa Sól

26.03.2018 r.
Szanowni Państwo,
REKRUTACJA TRWA NADAL, Zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.
Korzyści z wzięcia udziału w Projekcie można wymieniać bez liku, a LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce “Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17
 4. Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
05.03.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że osoby powyżej 64 roku życia, bierne zawodowo pozostające bez pracy i poszukujące zatrudnienia o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego również mogą wziąć udział w Projekcie “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17 o ile będą deklarować gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie w wymiarze minimum 1/2 etatu.
Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.
Powyższe oświadczenie dostępne jest również w zakładce “Dokumenty do pobrania”.
01.03.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce “Dokumenty do pobrania”  dostępne są do pobrania dokumenty dotycząc zwrotu kosztów dojazdu.
12.02.2018 r.
Szanowni Państwo,
REKRUTACJA TRWA NADAL, Zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.
Korzyści z wzięcia udziału w Projekcie można wymieniać bez liku, a LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce “Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU
  „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

05.02.2018 r.
Szanowni Państwo,
Osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17, które chcą wziąć udział w Projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, dostępnym w zakładce “Regulamin”.

22.01.2018r.
Szanowni Państwo,
REKRUTACJA TRWA, Gorąco zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce “Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU
  „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
05.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy REKRUTACJĘ do projektu “Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekci

„Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”

RPLB.06.02.00-08-0010/17

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

– bierne zawodowo („m.in. emeryci, osoby na świadczeniu przedemerytalnym, renciści”) pozostające bez pracy niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne;
– zamieszkałe na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
– w wieku powyżej 50 roku życia;
– o niskich kwalifikacjach – posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

W ramach projektu oferujemy dla wszystkich Uczestników/czek projektu:
-IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
-WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE
-KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
Dodatkowo dla 36 osób zapewniamy 3 miesięczny, płatny staż zawodowy.

Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe 
– stypendium stażowe
– ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego
– opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu
– zwrot kosztów dojazdu
– catering podczas szkoleń zawodowych
– wykwalifikowaną kadrę doradców, psychologów, trenerów
– Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego
Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
Tel. 519 560 135
e-mail:
 dojrzalaaktywnosc@terra-szkolenia.pl

PLAKAT