Aktualności

By | 31 stycznia 2018

13.03.2018r.

Szanowni Państwo

Na stronie projektu, w zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się  Regulamin projektu.

Znajdziecie w nim Państwo odpowiedzi na wiele pytań jakie kierują potencjalni Kandydaci do Zespołu Projektu.

Rekrutacja nadal otwarta!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie uprzejmie zapraszamy do pobierania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Zespół Projektu

21.02.2018r.

Wszystkich Mieszkańców powiatów:proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu jak również do zgłoszenia udziału w projekcie.

Przypominamy o trwającej rekrutacji.

Zespół Projektu pozostaje do Państwa dyspozycji.

12.02.2018r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Czas na aktywność!”.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Prosimy o zapoznanie z Regulaminem Projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

czasnaaktywnosc@terra-szkolenia.pl

514-043-133

Zespół projektu

31.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Kadra projektu została zapoznana z poniżej wymienionymi wytycznymi jak również została zobligowana do przestrzegania ich przez cały okres realizacji projektu.

Wszystkie zadania prowadzone w ramach projektu będą realizowane zgodnie z dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Uczestnicy projektu jak również osoby fizyczne/firmy zatrudnione w ramach realizacji zostaną zapoznane z powyższymi Wytycznymi, które

dostępne są pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf.

31.01.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Czas na aktywność! RPMP.09.01.02-12-0214/17

zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia, szkoleń zawodowych umożliwiających  nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych jak również staży zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem projektu dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Czas_na_aktywnosc_plakat_23_01_2018

Zespół Projektu

Kontakt 514-043-133