Aktualności

By | 31 stycznia 2018

04.07.2018 r.

Szanowni Państwo!

Od jutra (05.07.2018 r.)  odbywać się będą kolejne indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla grupy 3 z miejscowości Grybów. Spotkania odbędą się według załączonego harmonogramu.

Harmonogram gr. III, SPP, spotkanie nr 2

Informujemy także, że w dniach 05-06.07.2018 r. odbędą się indywidualne zajęcia z prawnikiem dla 5 osób grupy 3 z miejscowości Grybów w ramach zadania Poradnictwo prawno-obywatelskie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbliżających się spotkań.

Harmonogram gr. III, PPO

29.06.2018 r.

Szanowni Państwo!

W dniach 30.06-01.07.2018 r. odbędą się spotkania indywidualne dla Uczestników z grupy 3 z Grybowa w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. Poniżej przedstawiamy harmonogram tych spotkań.

Harmonogram gr. III, SPP

22.06.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 23-24.06.2018 r. odbędą się zajęcia w ramach zadania Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo oraz dla których ustalono III profil pomocy dla 11 osób z grupy 1 w miejscowości Grybów. Zajęcia odbywają się w wymiarze 6 spotkań po 2 godziny. Poniżej przedstawiamy harmonogram tych zajęć.

Harmonogram gr. I, IPP spotkanie 3

Dnia 25.06.2018 r. rozpoczyna się także cykl Szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji dla grupy 1 w miejscowości Grybów i grupy 2 w miejscowości Łącko. Zajęcia odbywają się w wymiarze 10 spotkań po 8 godzin, średnio 5 razy w tygodniu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem!

Harmonogram gr. I i II, szkolenia zawodowe

21.06.2018 r.

Informujemy, że w dniach 21-24.06.2018 r. odbędą się zajęcia odróbkowe dla dwóch uczestniczek z grupy 1 z Grybowa, które nie mogły terminowo wziąć udziału w zajęciach w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. Harmonogram prezentujemy poniżej.

Harmonogram gr. I, SPP aktualizacja

14.06.2018 r.

Szanowni Państwo!

Dnia 14.06.2018 r. ruszają pierwsze zajęcia grupowe dla grupy 1 (Grybów) i Grupy 2 (Łącko) w ramach zadania Warsztaty rozwoju osobistego. Każdy z uczestników weźmie udział w 10 spotkaniach grupowych, trwających po 2 godziny i 2 spotkaniach indywidualnych, trwających także po 2 godziny. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

Harmonogram gr. I i II, WRO

Informujemy także, że 17.06.2018 r. ruszają zajęcia dla 9 osób z grupy 3 w Grybowie w ramach zadania Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo oraz dla których ustalono III profil pomocy. Na każdego uczestnika przypada 6 spotkań indywidualnych po 2 godziny. Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych zajęć.

Harmonogram gr. III IPP

08.06.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 09-10.06.2018 r. odbędą się ostatnie już zajęcia w ramach Poradnictwa prawno-obywatelskiego dla grupy 1 w Grybowie i grupy 2 w Łącku.

W tych samych dniach odbędą się kolejne zajęcia dla 8 osób z grypy 2 z Łącka w ramach zadania Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo oraz dla których ustalono III profil pomocy.

W najbliższy weekend odbędzie się druga część zadania Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP, obejmująca spotkanie z doradcą zawodowym dla 9 osób z grupy 3 z Grybowa.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zbliżających się zajęć.

Harmonogram gr. I i II, PPO spotkanie 3

Harmonogram gr. II, IPP spotkanie 3

Harmonogram gr. III IIPPD

04.06.2018 r.

Rekrutacja nadal trwa!

W dalszym ciągu zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie do pobierania i wypełniania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

30.05.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 01.06.2018 r. i 02.06.2018 r. ruszają pierwsze zajęcia w ramach zadania Poradnictwo prawno-obywatelskie dla 6 osób z grupy 1, w miejscowości Grybów i 6 osób z grupy 2, w miejscowości Łącko. Zadanie obejmuje 3 spotkania po 2h, średnio raz w tygodniu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram pierwszych dwóch spotkań.

Harmonogram gr. I i II,PPO spotkanie 1 i 2

24.05.2018 r.

W dniach 25.05-06.06.2018 r. odbędzie się ostatni cykl spotkań indywidualnych w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla grupy 1 w miejscowości Grybów i grypy 2 w miejscowości Łącko. Harmonogram spotkań przedstawiamy poniżej.

Harmonogram gr. I i II, SPP spotkanie 3-5

Dnia 25.05.2018 r. ruszają także pierwsze zajęcia dla grupy 3 z miejscowości Grybów. Pierwszą formą wsparcia jest Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP prowadzona przez psychologa. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem tych zajęć.

Harmonogram gr. III IIPPP psycholog

17.05.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dniach 18-21.05.2018 r. odbędą się kolejne zajęcia w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla grupy 1  w miejscowości Grybów i grupy 2 w miejscowości Łącko.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań.

Harmonogram gr. I i II, SPP spotkanie 2

08.05.2018 r.

Przypominamy o trwającej nadal rekrutacji!

Wszystkich Mieszkańców powiatów:proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu i zgłaszania się do udziału w Projekcie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Projektu.

27.04.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 27-30.04.2018 r. odbędą się pierwsze spotkania w ramach zadania Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo oraz dla których ustalono III profil pomocy dla 11 osób z grupy 1 w miejscowości Grybów i 8 osób z grupy 2, w miejscowości Łącko. Zajęcia będą prowadzone przez pośrednika pracy. W dniu dzisiejszym rozpoczynają się także zajęcia w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla grupy 1 w miejscowości Grybów, a 29.04.2018 r. zajęcia w ramach tego zadania rozpoczyna grupa 2 w miejscowości Łącko.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

Harmonogram gr. I i II, IPP

Harmonogram gr. I i II, SPP

18.04.2018 r.

W dniach 19-20.04.2018 r. odbędą się kolejne zajęcia w ramach zadania Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP dla 11 osób grupy 1, w miejscowości Grybów. Zajęcia będą prowadzone przez doradcę zawodowego. Zaś w dniach 21-22.04.2018 r. odbędą się zajęcia z tego samego zadania dla 8 osób z grupy 2, w miejscowości Łącko.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem!

Harmonogram gr. I i II, IIIPP spotkanie 1 doradca

13.04.2018 r.

Z radością informujemy, że 14.04.2018 r. ruszają pierwsze zajęcia w ramach Projektu ,,Czas na aktywność”. Pierwsza grupa (Grybów) i druga grupa (Łącko) rozpoczynają zajęcia z psychologiem w ramach zadania Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP.

Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych zajęć.

Harmonogram gr. I i II, IIIPP spotkanie 1

Zespół Projektu

04.04.2018 r.

Rekrutacja wciąż trwa!

Nadal zapraszamy osoby, zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie do pobierania i wypełniania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Zespół Projektu

29.03.2018 r.

Szanowni Państwo!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.

życzy Zespół Projektu

kurczaczki

13.03.2018r.

Szanowni Państwo

Na stronie projektu, w zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się  Regulamin projektu.

Znajdziecie w nim Państwo odpowiedzi na wiele pytań jakie kierują potencjalni Kandydaci do Zespołu Projektu.

Rekrutacja nadal otwarta!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie uprzejmie zapraszamy do pobierania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Zespół Projektu

21.02.2018r.

Wszystkich Mieszkańców powiatów:proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu jak również do zgłoszenia udziału w projekcie.

Przypominamy o trwającej rekrutacji.

Zespół Projektu pozostaje do Państwa dyspozycji.

12.02.2018r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Czas na aktywność!”.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Prosimy o zapoznanie z Regulaminem Projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

czasnaaktywnosc@terra-szkolenia.pl

514-043-133

Zespół projektu

31.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Kadra projektu została zapoznana z poniżej wymienionymi wytycznymi jak również została zobligowana do przestrzegania ich przez cały okres realizacji projektu.

Wszystkie zadania prowadzone w ramach projektu będą realizowane zgodnie z dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Uczestnicy projektu jak również osoby fizyczne/firmy zatrudnione w ramach realizacji zostaną zapoznane z powyższymi Wytycznymi, które

dostępne są pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf.

31.01.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Czas na aktywność! RPMP.09.01.02-12-0214/17

zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia, szkoleń zawodowych umożliwiających  nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych jak również staży zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem projektu dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Czas_na_aktywnosc_plakat_23_01_2018

Zespół Projektu

Kontakt 514-043-133