Aktualności

By | 5 lutego 2018

11.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .

Zespół Projektu

7.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w poszczególnych zakładkach strony znajdują się dokumenty dotycząca zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne. Uczestnikom, którzy odbywać będą staże zawodowe przypominamy o przysługujących im możliwości zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy. Szczegóły w zakładce zwrot kosztów dojazdu

Zespół projektu

6.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu. Zachęcamy osoby będące w grupie docelowej do zgłaszania swoich aplikacji drogą pocztową lub bezpośrednio do biura projektu.

Zespół Projektu

29.03.2018r.

Zespół Projektu życzy wszystkim wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

5.02.2018r.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa zachęcamy do zgłoszeń osoby z jednej z grup docelowych:
– pracownicy przedsiębiorstw zagrożeni utratą zatrudnienia lub będący w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy – min. 58 osób
– osoby zwolnione, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu – 14 osób

Zespół Projektu