Zapytania ofertowe

przez | 20 września 2018

Data wpisu 15.11.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe dla Uczestników Projektu w ramach projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17
W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano Konsorcjum

KDK INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 25, 08-854 Warszawa – LIDER

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K., al. Jana Pawła II 25, 08-854 Warszawa  – PARTNER

Oferta Konsorcjum uzyskała największą liczbę punktów

Zespół Projektu

 

 

Data wpisu 5.11.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17 poszukujemy potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi na terenie województwa
lubelskiego, w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenach objętych obszarem rewitalizacji
Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe.
Planowany okres realizacji usługi listopad 2018r. – grudzień 2018r. w mieście Biała Podlaska

Szczegóły w linku poniżej.

Procedura wyboru potencjalnego Wykonawcy  cz. opisowa (pobierz) oraz cz. ofertowa (pobierz)

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Projektu

Data wpisu: 28.09.2018r

Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji USŁUGI, tj. Warsztaty umiejętności psychospołecznych – wsparcie grupowe dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe dla Uczestników Projektu w ramach projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17
W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano:

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K., al. Jana Pawła II 25, 08-854 Warszawa

Oferta ta uzyskała największą liczbę punktów

Zespół Projektu


Data wpisu: 28.09.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji USŁUGI, tj. Coaching indywidualny dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe dla Uczestników Projektu w ramach projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17
W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano:

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K., al. Jana Pawła II 25, 08-854 Warszawa

Oferta ta uzyskała największą liczbę punktów

Zespół Projektu


Data wpisu 20.09.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17 poszukujemy potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi Warsztaty umiejętności psychospołecznych – wsparcie grupowe dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe w okresie październik 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Warsztatów umiejętności psychospołecznych – wsparcie grupowe w wymiarze 24 godz./grupę, w formie 4 spotkania po 6 godz., średnio 1 raz w tygodniu w terminie październik 2018 r.

Szczegóły w linku poniżej.

Procedura wyboru potencjalnego Wykonawcy  cz. opisowa (pobierz) oraz cz. ofertowa (pobierz)

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Projektu

Data wpisu: 20.09.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17 poszukujemy potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi na terenie województwa lubelskiego, w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenach objętych obszarem rewitalizacji  USŁUGĘ, tj. Coaching indywidualny dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie październik 2018 r. – luty 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Coachingu indywidualnego (średnio 5godz./UP, w systemie 5 spotkań po 1godz., średnio 1 raz w miesiącu).

Szczegóły w linku poniżej.

Procedura wyboru potencjalnego Wykonawcy  cz. opisowa (pobierz) oraz cz. ofertowa (pobierz)

Zapraszamy do składania ofert. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem ga-ner

Zespół Projektu