Zapytania ofertowe

przez | 24 września 2018

W tym miejscu zamieszczać będziemy zapytania ofertowe dotyczące zamówień w ramach Projektu „Perspektywa na SUKCES!”
nr RPLU.10.02.00-06-0059/17

Okres realizacji projektu 1.09.2018-31.08.2019

Zapytanie ofertowe 1

Procedura wyboru: Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem IPD dla 10 UP – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 2

Procedura wyboru: Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem IPD dla 11 UP – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 3

Procedura wyboru: Poradnictwo Psychologiczne indywidualne dla 21 UP – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 4

Procedura wyboru: Poradnictwo Psychologiczne grupowe dla 120 UP – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 5

Procedura wyboru: Szkolenia Komputerowe dla 120 UP – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 6

Procedura wyboru: Szkolenia Zawodowe  dla 120 UP (nierozstrzygnięta) – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 7

Procedura wyboru: Szkolenia Zawodowe  dla 120 UP –Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 8

Procedura wyboru: Pośrednik Pracy dla 21 UP – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe 9

Procedura wyboru: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD dla 12 UP – Baza Konkurencyjności