Dokumenty do pobrania

przez | 2 stycznia 2019

03.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty dotyczące zwrotów kosztów dojazdu:

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

1. Formularz rekrutacyjny – pobierz

2. Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego: wykaz gmin poniżej progu defaworyzacji wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego  – pobierz

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej – pobierz

3. Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ – pobierz

4. Zobowiązanie Uczestnika/czki Projektu do dostarczenia po zakończenia udziału w projekcie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej – pobierz

5. Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami – pobierz

6. Oświadczenie o przynależności do III profilu pomocy – pobierz

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU:

1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – pobierz

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż – pobierz

3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu – pobierz

4. OŚWIADCZENIE DO CELÓW WYPŁATY STYPENDIÓW – pobierz

5. WNIOSEK O UDZIELENIE DNI WOLNYCH – pobierz