Aktualności

przez | 15 marca 2016

ciąg_PO_WER_i_UE_kolor
21.12.2016
Przypominamy Uczestnikom/czkom kończącym staże, z ostatnim dniem grudnia, o terminowym przedkładaniu list obecności, opinii opiekunów oraz dzienników stażu Organizatorowi Stażu.
Jednocześnie składamy wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
 
13.12.2016
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/czki z grup Gr. 1 Szczecinek, Gr.2 Szczecinek, Gr. 3 Szczecinek zakończyli/ły trzymiesięczne staże zawodowe. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!
 
29.11.2016
Informujemy, iż w listopadzie zakończyły się zajęcia realizowane w ramach Pośrednictwa Pracy. Trwają staże zawodowe. Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.
 
04.10.2016
Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram Pośrednictwa Pracy dla grup w Szczecinie i Stargardzie.
Harmonogram Pośrednictwo – Stargard
Harmonogram Pośrednictwo – Szczecin
03.10.2016
Z przyjemnością informujemy, iż trzy ostatnie grupy rozpoczęły staż zawodowy.
 
20.09.2016
Z przyjemnością informujemy, iż trzy grupy rozpoczęły 12 września staż zawodowy.

 
16.09.2016
Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram Szkolenia zawodowego dla ostatniej grupy w Szczecinie.
Gr. 5 Szczecin Harmonogram – Monter
30.08.2016
Przedstawiamy harmonogram Szkolenia zawodowego dla ostatniej grupy w Szczecinie.
Gr. 5 Szczecin Harmonogram – Monter


 
30.08.2016
Poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramu na Pośrednictwo Pracy w Stargardzie.
Harmonogram Pośrednictwo Pracy – Stargard


 
22.08.2016
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia zawodowego dla grupy w Stargardzie.
Gr. 6 Stargard Harmonogram – Pracownik biura podróży


 
12.08.2016
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu szkolenia zawodowego przez kolejną grupę. Harmonogram poniżej:
Gr. 4 Szczecin Harmonogram – Pracownik biura podróży


02.08.2016
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram na Pośrednictwo Pracy w Szczecinku.
Harmonogram Pośrednictwo Pracy – Szczecinek


14.07.2016
Z przyjemnością informujemy, iż trzy grupy rozpoczęły szkolenia zawodowe. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć.
Gr. 1 Szczecinek Harmonogram – Animator wycieczek
Gr. 2 Szczecinek Harmonogram – Pracownik biura podróży
Gr. 3 Szczecinek Harmonogram – Pracownik Działu Logistyki


08.07.2016
Szanowni Państwo,
Poniżej harmonogramy na Pośrednictwo Pracy.
Harmonogram Pośrednictwo Pracy – Szczecinek
Harmonogram Pośrednictwo Pracy – Stargard
Harmonogram Pośrednictwo Pracy – Szczecin


01.07.2016
Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy z  Indywidualnym Planem Działania na miesiąc lipiec w miejscowościach Szczecinek, Szczecin i Stargard.
Harmonogram Identyfikacja potrzeb – Szczecin
Harmonogram Identyfikacja potrzeb – Stargard
Harmonogram Identyfikacja potrzeb – Szczecinek


29.06.2016
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Szczecinek, Szczecin, Stargard w ramach projektu „Dobry start dla Młodych” nr POWR.01.02.02-32-0030/15 planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją (Vocational Competence Certificate lub równoważną) dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  07-09.2016 r.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwać podmiotów mogących zapewnić i dostarczyć catering (kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków) dla 6 grup szkoleniowych, liczących średnio po 10 osób każda.
Rozeznanie rynku z częścią ofertową dot. ww. usługi do pobrania niżej. Zapraszamy do składania ofert.
Rozeznanie w sprawie ceny – catering


Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego z dnia 23.06.2016 na realizację szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją
Pytanie nr 1
Bardzo proszę o przesłanie formularza oferty w wersji możliwej do edycji – dotyczy zapytania ofertowego zamieszczonego w bazie konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją w ramach projektu Dobry start dla Młodych.
Odpowiedź:
W załączeniu przesyłamy cześć ofertową zapytania w wersji edytowalnej. Plik do pobrania –  Zapytanie szkolenie zawodowe z certyfikacją – część ofertowa


23.06.2016
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Szczecinek, Szczecin, Stargard w ramach projektu „Dobry start dla Młodych” nr POWR.01.02.02-32-0030/15 planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją (Vocational Competence Certificate lub równoważną) dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  07-09.2016 r.
W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania wskazanej usługi (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Zapytanie szkolenie zawodowe z certyfikacją – część opisowa
Zapytanie szkolenie zawodowe z certyfikacją – część ofertowa
 


16.06.2016
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy cykl wsparcia w ramach projektu „Dobry start dla Młodych”. Zaczynamy od Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy z  Indywidualnym Planem Działania.
Harmonogram poniżej:
Harmonogram Identyfikacja potrzeb – Szczecinek
Harmonogram Identyfikacja potrzeb – Stargard
Harmonogram Identyfikacja potrzeb – Szczecin
 


Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2016 r. na wynajem sal szkoleniowych
Pytanie nr 1.
Mam pytanie odnośnie dokumentów jakie należy przesłać: czy do części opisowej i części ofertowej należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z ZUS i upoważnienie dla osoby która podpisała.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, iż zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym należy przesłać tylko część opisową i cześć ofertową oferty.
 


20.05.2016
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Szczecinek, Szczecin i Stargard, w ramach projektu „Dobry start dla Młodych” POWR.01.02.02-32-0030/15 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy z Indywidualnym Planem Działania dla maksymalnie 60 osób, w planowanym okresie 06-08.2016 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy 4 doradców zawodowych gotowych przeprowadzić wskazane zajęcia (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Zapytanie – część opisowa
Zapytanie – część ofertowa
Załącznik nr 1 – Doświadczenie Wykonawcy


20.05.2016
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Szczecinek, Szczecin, Stargard w ramach projektu „Dobry start dla Młodych” nr POWR.01.02.02-32-0030/15 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 osób, w planowanym okresie  06-12.2016 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy 4 pośredników pracy gotowych przeprowadzić wskazane zajęcia (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Zapytanie – część opisowa
Zapytanie – część ofertowa
Załącznik nr 1 – Doświadczenie wykonawcy
 


20.05.2016
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Szczecinek, Szczecin, Stargard w ramach projektu „Dobry start dla Młodych” POWR.01.02.02-32-0030/15 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy z Indywidualnym Planem Działania oraz Pośrednictwa Pracy dla maksymalnie 60 osób, w województwie zachodniopomorskim.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwać podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w wymaganej ilości, tj.: 6, po 2 sale w każdej miejscowości.
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Zapytanie – część opisowa
Zapytanie – część ofertowa
 


Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Dobry start dla Młodych”. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne). Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

 


TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Dobry start dla Młodych”

Plakat