Dokumenty rekrutacyjne

przez | 26 kwietnia 2016

gora_dobry

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty rekrutacyjne do pobrania dla Kandydatów do projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”:

 

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”:

regulamin projektu 3 od 23.08.2016
formularz rekrutacyjny
ośw. potwierdzające kwalifikowalność UP
Ponadto  prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

  • orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych
  • zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami: wypłat zwrotu kosztów dojazdu oraz wypłaty stypendium w ramach projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”:
regulamin wypłaty zwrotu kosztów dojazdu
regulamin wypłaty zwrotu kosztów dojazdu – aneks1
wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną
wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
regulamin wypłaty stypendium
oświadczenie dot.wypłaty stypendium
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 506-449-884.