Zapytania ofertowe

przez | 26 kwietnia 2016

gora_dobry
14.12.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie usługi treningu umiejętności społecznych i autoprezentacyjnych.
W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Treść zapytania ofertowego  znajduje się poniżej:
zk-trening-czesc-ofertowa
zk_trening_czesc-opisowa
zk-trening-zalacznik-nr-1
zk-treningzalacznik-nr-2
zk-treningzalacznik-nr-3
12.09.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego –
miasto Będzin, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 13 Uczestników Projektu.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
rr-sala-bedzin-2
W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 13 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
rr-doradca-bedzin-2-czesc-opisowa
rr-doradca-bedzin-2-wycena
rr-doradca-bedzin-2-zalacznik-nr-1
rr-doradca-bedzin-2-zalacznik-nr-2
24.08.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego –
powiat częstochowski lub miasto Częstochowa, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR sala
W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR doradca – część opisowa
RR doradca – wycena
RR doradca – załącznik nr 1
RR doradca – załącznik nr 2
23.08.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Cieszyn, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR sala Cieszyn 2
W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR doradca Cieszyn 2 – część opisowa
RR doradca Cieszyn 2 – wycena
RR doradca Cieszyn 2 – załącznik nr 1
RR doradca Cieszyn 2 – załącznik nr 2
06.07.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie usługi szkolenia zawodowego oraz przeprowadzenia egzaminu VCC lub równoważnego zakończonego certyfikatem VCC lub równoważnym.
W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Treść zapytania ofertowego  znajduje się poniżej:
ZK podwykonawstwo część opisowa
ZK podwykonawstwo część ofertowa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
29.06.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Katowice, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR sala Katowice
W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR doradca Katowice – część opisowa
RR doradca Katowice – wycena
RR doradca Katowice – załącznik nr 1
RR doradca Katowice – załącznik nr 2
24.06.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Cieszyn, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR sala Cieszyn
W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
Treść rozeznania w sprawie ceny  znajduje się poniżej:
RR doradca Cieszyn – część opisowa
RR doradca Cieszyn – wycena
RR doradca Cieszyn- załącznik nr 1
RR doradca Cieszyn- załącznik nr 2
22.06.2016 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa śląskiego,
w miejscowości Będzin, w ramach realizacji projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 planuje zrealizowanie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Treść rozeznania w sprawie ceny znajduje się poniżej:
RR sala Będzin
W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy również potencjalnego doradcy zawodowego, który przeprowadzi indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
Treść rozeznania w sprawie ceny znajduje się poniżej:
RR doradca Będzin- część opisowa
RR doradca Będzin- wycena
RR doradca Będzin- załącznik nr 1
RR doradca Będzin- załącznik nr 2