Informacje o projekcie

przez | 14 czerwca 2016

EFS_3_znaki_kolor Informacje o projekcie

Projekt „Adaptacja przyszłości” trwa od 01.06.2016 r. do 31.03.2017 r.

Grupa docelowa: Projekt „Adaptacja przyszłości” jest skierowany do 70 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego, w tym: min. 40 % osób w wieku 50 lat i wyższym, min. 10% o niskich kwalifikacjach, min. 5 % osób niepełnosprawnych, min. 55% kobiet. Cel będzie zrealizowany do 31.03.2017 r.

Rekrutacja:
Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r. w dwóch turach.
Tury rekrutacji:
a) I tura 06-07.2016r.- po dwóch miesiącach planowane jest uruchomienie wsparcia dla ok. 40 Uczestników Projektu (4 gr. średnio 10-osobowe);
b) II tura 08.2016r. –planowanie jest uruchomienie wsparcia dla kolejnych ok. 30 Uczestników Projektu (3 gr. średnio 10-osobowe).
Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych),
 3. Ankieta badająca chęć i potrzebę udziału w projekcie,
 4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),
 5. Zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej (dotyczy tylko osób zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Wszystkie dokumenty znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty”, proszę zapoznać się także z Regulaminem Projektu, w którym znajdą Państwo szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
Komplet poprawnie, czytelnie wypełnionych dokumentów należy wysłać pocztą na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwa jest również rejestracja telefoniczna lub e-mailowa.

Adres biura projektu: ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin

       e-mail: adaptacjaprzyszlosci@terra-szkolenia.pl

         tel.  506-370-546

Dla każdego Uczestnika Projektu zapewniamy następujące wsparcie:

 1. DORADZTWO ZAWODOWE kończące się opracowaniem IPD – (4h/UP, 4 spotkania indywidualne 1-godzinne, średnio 1,2 razy w tygodniu).
 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (3h/UP, 3 spotkania indywidualne 1-godzinne, średnio 1,2 razy w tygodniu)
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE (120h/gr., średnio 15 spotkań grupowych po 8 godzin średnio 1,2 w tygodniu). Szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającym kwalifikacje. Szkolenia zawodowe kończą się egzaminem zewnętrznym i certyfikacją VCC.
  Jedno szkolenie do wyboru:
  a) Budynki pasywne i proekologiczne rozwiązania w budownictwie (2 gr.),
  b) Fotowoltaika w budownictwie (1 gr.),
  c) Sortowacz surowców wtórnych (2 gr.),
  d) Pracownik biurowy z elementami zagospodarowania surowców wtórnych w biurze (2 gr.);
 4. STAŻ ZAWODOWY trwający 3 miesiące, 8 h dziennie, 40 h tygodniowo. W przypadku osób ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym staż będzie trwał 3 miesiące, 7h dziennie, 35h tygodniowo. Założone w ramach projektu staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektu.
 5. POŚREDNICTWO PRACY 6h/UP, 2 spotkania indywidualne, 2-godzinne, średnio raz w tygodniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

LOGO_NOWE

logo terra