Aktualności

By | 16 czerwca 2016

EFS_3_znaki_kolor
16.06.2016
Zapraszamy do udziału w projekcie „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych” osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami proszę skorzystać z wiadomości zawartych w odnośniku „Informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
20.07.2016
Informujemy, że nadal trwa rekrutacja potencjalnych Uczestników Projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkie niezbędne informację dotyczące projektu są dostępne w zakładkach oraz w razie potrzeby udzielenia pomocy, wyjaśnienia niejasności Zespół Projektu jest do Państwa dyspozycji.
26.08.2016
Informujemy, że dn. 29.08.2016 r. pierwsza grupa rozpocznie zajęcia w ramach Doradztwa zawodowego obejmującego Indywidualne Plany Działania.
Zapraszamy do dalszego składania dokumentów rekrutacyjnych.
30.09.2016
Informujemy, że rekrutacja potencjalnych Uczestników Projektu została wydłużona do dn. 21.10.2016. w Dalszym ciągu zachęcamy do składania dokumentów. Ponadto informujemy, że grupa druga rozpocznie zajęcia z Doradztwa zawodowego obejmującego Indywidualne Plany Działania z dn. 05.10.2016 oraz grupa trzecia z dn. 04.10.2016.
31.10.2016
Informujemy, że zakończyliśmy rekrutacje do projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych. Dziękujemy za złożone dokumenty przez wszystkich potencjalnych Uczestników Projektu.
30.11.2016
Informujemy, że Uczestnicy z 4 grup zakończyli udział w szkoleniach zawodowych. Ponadto osoby te rozpoczęły bądź rozpoczną staż zawodowy. Nadal kontynuowane będą zajęcia z psychologami zgodnie z harmonogramami. Prosimy o czynny udział w trwających aktualnie formach wsparcia.
21.12.2016
Szanowni Państwo,
Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.
Zespół Projektu.
26.01.2017
Informujemy, że Uczestnicy z pierwszej grupy zakończyli staż zawodowy. Kolejne 5 grup nadal kontynuuje ową formę wsparcia. Dziękujemy za doskonałą frekwencję pod względem obecności na stażach zawodowych. Uczestnicy z pierwszej grupy rozpoczęli udział w pośrednictwie pracy.
27.02.2017
Informujemy, że Uczestnicy z drugiej, trzeciej i czwartej grupy zakończą niedługo staż zawodowy. Kolejne dwie grupy nadal kontynuować będą wymienioną formę wsparcia. Prosimy o kompletowanie dokumentów dotyczących prawidłowego rozliczenia się z zakończonego stażu.
28.03.2017
Informujemy, że Uczestnicy z drugiej, trzeciej oraz czwartej grupy zakończyły udział w stażu zawodowym oraz pośrednictwie pracy. Osoby z grupy piątej oraz szóstej zakończą staż wraz z końcem miesiąca marca. Prosimy  o kompletowanie dokumentów dotyczących prawidłowego rozliczenia się z zakończonego stażu. Osobom, które ukończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką życzymy sukcesów w życiu zawodowym.
28.04.2017
Informuje, że z dniem 30 kwietnia 2017 roku zakończy się realizacja projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych” serdecznie dziękujemy za czynny udział w projekcie wszystkim Uczestnikom Projektu i życzymy sukcesów w życiu zawodowym.