Informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie.

By | 16 czerwca 2016

EFS_3_znaki_kolor

Formy wsparcia w ramach projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla zwolnionych” wraz z przewidywanym terminem realizacji.

 

  • Doradztwo zawodowe obejmujące przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (10 godzin zegarowych- 5 spotkań po 2 godziny) Cel: Identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron Uczestników Projektu, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Termin realizacji- sierpień-wrzesień 2016 r.
  • Poradnictwo psychologiczne  obejmujące mentoring  (16 godzin zegarowych – 8 spotkań po 2 godziny) Cel: Przełamywanie barier i ograniczeń wewnętrznych; uświadamianie roli porażki, stresu, krytyki; rozwijanie i stabilizowanie sfery emocjonalnej, samokrytycyzmu i twórczego myślenia, autoekspresji, budowanie poczucia własnej wartości; motywowanie uczestników i stymulowanie działań na rzecz samorozwoju. Termin realizacji sierpień 2016 r.-kwiecień 2017r.
  • Szkolenie zawodowe: zakończone egzaminem zewnętrznym i wydawaniem certyfikatu. ( 120 godzin lekcyjnych- 20 spotkań po 6 godzin). Do wyboru będą miały następujące szkolenia: 1. Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych: ocena funkcjonowania firmy na rynku; czynniki kształtujące oczekiwania i potrzeby klientów; działania marketingowe w celu pozyskania nowych klientów; ekologiczne materiały budowlane. 2. Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze: zarządzanie i koordynacja codziennego funkcjonowania biura oraz stosowania przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów eksploatacyjnych. 3. Specjalista ds. marketingowych kampanii ekologicznych: przygotowanie i realizacja kampanii proekologicznych; marketing a planowanie budowy obiektów budowalnych związanych z ochroną środowiska/mających wpływ na środowisko. Termin wrzesień- grudzień 2016r.
  • Staż zawodowy 3-miesięczny– Termin grudzień 2016 r.- marzec 2017r. Wysokość
  • Pośrednictwo pracy ( 6 godzin zegarowych- 3 spotkania po 2 godziny) Cel: wstępna indywidualna rozmowa z UP w celu zebrania niezbędnych informacji do poszukiwania odpowiedniej pracy; pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; wyszukiwanie ofert pracy; inicjowanie spotkań z pracodawcami; dążenie do wypracowania z UP postaw aktywnego, samodzielnego i świadomego poszukiwania pracy. Termin realizacji- marzec- kwiecień 2016.