Procedury

By | 9 sierpnia 2016

EFS_3_znaki_kolor09.08.2016
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Lublina doradcy zawodowego. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe-część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe-część ofertowa
 3. Załącznik numer 1

Ponadto poszukujemy sali szkoleniowej. Wszystkie niezbędne informację znajdują się również w pliku poniżej.

 1. Rozeznanie rynku- sala Lublin

Zachęcamy do składania ofert.
Zespół Projektu
 
12.08.2016
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie województwa lubelskiego Wykonawcy gotowego do zrealizowania szkoleń zawodowych z zakresu „zielonej gospodarki” (poza rolnictwem). Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załączniku poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe- szkolenia zawodowe

Zachęcamy do składania ofert.
Zespół Projektu
17.08.2016
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Lublina psychologa. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe-część opisowa
 2. Zapytanie -część ofertowa
 3. Załącznik numer 1

Ponadto poszukujemy sali szkoleniowej. Wszystkie niezbędne informację znajdują się również w pliku poniżej.

 1. Rozeznanie rynku- sala Lublin

Zachęcamy do składania ofert.
Zespół Projektu
18.08.2016
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na sale szkoleniową w Lublinie z dn. 09.08.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: „Condor” Szkolenia Mobilne Łukasz Polski. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
22.08.2016
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na jednego doradcę zawodowego gotowego przeprowadzić Doradztwo zawodowe obejmujące Indywidualne Plany Działania z dn. 09.08.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: p. Katarzyna Sobolewska.
25.08.2016
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na sale szkoleniową w Lublinie z dn. 17.08.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: „Condor” Szkolenia Mobilne Łukasz Polski. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
05.09.2016
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na jednego psychologa gotowego przeprowadzić Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring  z dn. 17.08.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: p. Katarzyna Sobolewska.
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na podwykonawcę gotowego przeprowadzić Szkolenia zawodowe  z dn. 12.08.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: CITYSCHOOL S.C.
12.09.2016
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy następujących osób:
na terenie Białej Podlaskiej doradcy zawodowego. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe- część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe – część ofertowa
 3. Załącznik nr 1

na terenie Lublina 2 doradców zawodowych. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe -część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe -część ofertowa
 3. Załącznik nr 1

na terenie Białej Podlaskiej psychologa. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe- część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe- część ofertowa
 3. Załącznik nr 1

na terenie Lublina 2 psychologów. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe- część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe- część ofertowa
 3. Załącznik nr 1

Ponadto poszukujemy następujących sal szkoleniowych. Wszystkie niezbędne informację znajdują się również w pliku poniżej.
sale szkoleniowe w Lublinie :

 1. Rozeznanie rynku- 2 sale Lublin (Doradztwo zawodowe obejmujące IPD)
 2. Rozeznanie rynku- 2 sale Lublin (Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring)

sale szkoleniowe w Białej Podlaskiej:

 1. Rozeznanie rynku- sala Biała Podlaska (Doradztwo zawodowe obejmujące IPD)
 2. Rozeznanie rynku- sala Biała Podlaska (Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring)

Zachęcamy do składania ofert.
Zespół Projektu
21.09.2016
Po rozstrzygnięciu procedur:

 1. rozeznania rynku na dwie sale szkoleniowe w Lublinie w ramach Doradztwa zawodowego obejmującego Indywidualne Plany Działania  z dn. 12.09.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: „Condor” Szkolenia Mobilne Łukasz Polski. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. rozeznania rynku na dwie sale szkoleniowe w Lublinie w ramach Poradnictwa psychologicznego obejmującego mentoring  z dn. 12.09.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: „Condor” Szkolenia Mobilne Łukasz Polski. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
 3. rozeznania rynku na sale szkoleniową w Białej Podlaskiej w ramach Doradztwa zawodowego obejmującego Indywidualne Plany Działania  z dn. 12.09.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: AKUSTICA.MED. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
 4. rozeznania rynku na sale szkoleniową w Białej Podlaskiej w ramach Poradnictwa psychologicznego obejmującego mentoring  z dn. 12.09.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest:  AKUSTICA.MED. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

 
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na jednego doradcę zawodowego gotowego przeprowadzić Doradztwo zawodowe obejmujące Indywidualne Plany Działania w Białej Podlaskiej z dn. 12.09.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: p. Marek Kapłon.
27.09.2016
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na dwóch doradców zawodowych gotowych przeprowadzić Doradztwo zawodowe obejmujące Indywidualne Plany Działania z dn. 12.09.2016r. wykonawcami, którzy zostali wybrani są: p. Magdalena Antol oraz p. Marek Kapłon.
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie województwa lubelskiego podmiotów gotowych przeprowadzić zewnętrzny egzamin VCC lub równoważny:
Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Rozeznanie rynku- egzamin

Zachęcamy do składania ofert.
03.10.2016
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na jednego psychologa gotowego przeprowadzić Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring z dn. 12.09.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: F.H.U. „ACORD” Jowita Władyczuk .
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na dwóch psychologów gotowych przeprowadzić Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring z dn. 12.09.2016r. wykonawcami, którzy zostali wybrani są: Agata Łaguna oraz Katarzyna Sobolewska.
10.10.2016
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na zorganizowanie oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego VCC lub równoważnego z dn. 27.092016r. wykonawcą, który został wybrany jest: CITYSCHOOL S.C. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
13.10.2016
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Zamościa 2 doradców zawodowych. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe-część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe-część ofertowa
 3. Załącznik numer 1

Ponadto poszukujemy na terenie Zamościa 2 psychogolów. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe-część opisowa
 2. Zapytanie ofertowe-część ofertowa
 3. Załącznik numer 1

Zachęcamy do składania ofert.
17.10.2016
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Zamościa sal szkoleniowych. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Rozeznanie rynku- 2 sale szkoleniowe (Doradztwo zawodowe obejmujące IPD)
 2. Rozeznanie rynku- 2 sale szkoleniowe (Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring)

Zachęcamy do składania ofert.
25.10.2016
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na dwóch doradców zawodowych gotowych przeprowadzić Doradztwo zawodowe obejmujące Indywidualne Plany Działania z dn. 13.10.2016r. wykonawcami, którzy zostali wybrani są: p. Beata Matwij oraz p. Katarzyna Sobolewska.
Po rozstrzygnięciu procedur:

 1. rozeznania rynku na dwie sale szkoleniowe w Zamościu w ramach Doradztwa zawodowego obejmującego Indywidualne Plany Działania  z dn. 17.10.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: ZAMOJSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. rozeznania rynku na dwie sale szkoleniowe w Zamościu w ramach Poradnictwa psychologicznego obejmującego mentoring  z dn. 17.10.2016r. wykonawcą, który został wybrany jest: ZAMOJSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

15.11.2016
Po rozstrzygnięciu procedury zasady konkurencyjności na dwóch psychologów gotowych przeprowadzić Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring z dn. 13.10.2016r. wykonawcami, którzy zostali wybrani są: Dagmara Majczak oraz Ewelina Bondyra- Łuczka.
11.01.2017
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Lublina pośrednika pracy. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Rozeznanie rynku- pośrednik pracy Lublin

Ponadto poszukujemy sali szkoleniowej. Wszystkie niezbędne informację znajdują się również w pliku poniżej.

 1. Rozeznanie rynku- sala Lublin

Zachęcamy do składania ofert.
Zespół Projektu
19.01.2017
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na sale szkoleniowe w Lublinie z dn. 11.01.2017r. wykonawcą, który został wybrany jest: Business Solutions Martyn Madej. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na jednego pośrednika pracy gotowego przeprowadzić Pośrednictwo pracy z dn. 11.01.2017r. wykonawcą, który został wybrany jest: p. Marek Kapłon. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
15.02.2017
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Białej Podlaskiej pośrednika pracy. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Rozeznanie rynku – pośrednik Biała

Ponadto poszukujemy sali szkoleniowej. Wszystkie niezbędne informację znajdują się również w pliku poniżej.

 1. Rozeznanie rynku – sala Biała Podlaska

Zachęcamy do składania ofert.
Zespół Projekt
23.02.2017
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na sale szkoleniowe w Białej Podlaskiej z dn. 15.02.2017r. wykonawcą, który został wybrany jest: Gdela Krystyna AKUSTICA.MED. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na jednego pośrednika pracy gotowego przeprowadzić Pośrednictwo pracy z dn. 15.02.2017r. wykonawcą, który został wybrany jest: p. Sylwia Walusiak. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
15.03.2017
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacemnet dla osób zwolnionych” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0035/15 poszukujemy na terenie Zamościa pośrednika pracy. Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załącznikach poniżej:

 1. Rozeznanie rynku pośrednik Zamość

Ponadto poszukujemy sali szkoleniowej. Wszystkie niezbędne informację znajdują się również w pliku poniżej.

 1. Rozeznanie rynku sala Zamość

Zachęcamy do składania ofert.
27.03.2017
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na sale szkoleniowe w Zamościu z dn. 15.03.2017r. wykonawcą, który został wybrany jest: Zamojska Spółdzielnia Socjalna. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.
Po rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku na jednego pośrednika pracy gotowego przeprowadzić Pośrednictwo pracy z dn. 15.03.2017r. wykonawcą, który został wybrany jest: p. Elżbieta Nizio. Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.