Aktualności

przez | 18 listopada 2016

lub-smak

30.05.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 22.05.2017 r. dotyczącym przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla 120Uczestników Projektu.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę Firmy Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.

22.05.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 informujemy, iż poszukujemy wykonawców do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla 120 UP. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.

18.05.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 10.05.2017 r. dotyczącym przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B (ICT) dla 120Uczestników Projektu.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę Firmy Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.

10.05.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 informujemy, iż poszukujemy wykonawców do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B (ICT) dla 120Uczestników Projektu.
Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.

10.05.2017

W związku z błędami formalnymi w ofercie na Usługę przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B (ICT) dla 120 UP z dnia 28.04.2017 r., w dniu 10.05.2017 r. procedura wyboru wykonawcy zostaje unieważniona.

28.04.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 informujemy, iż poszukujemy wykonawców do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B (ICT) dla 120Uczestników Projektu.
Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.

26.03.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia ze Szkolenia ICT rozpoczną grupy 8 i 10 (Lublin).

25.03.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia ze Szkolenia ICT rozpocznie grupa 9 (Lublin).

21.03.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia języka angielskiego rozpocznie grupa 10 (Lublin).

20.03.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia języka angielskiego rozpoczną grupy 8 i 9 (Lublin).

01.03.2017
Szanowni Państwo
informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona.

14.02.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia języka angielskiego rozpocznie grupa 7 (Hrubieszów).

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

11.02.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia ze Szkolenia ICT rozpoczną grupy 4 i 7 (Hrubieszów) oraz 5 i 6 (Zamość).

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

07.02.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia języka angielskiego rozpocznie grupa 4 (Hrubieszów) a Szkolenie ICT grupa 3 (Lublin)

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

06.02.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia języka niemieckiego rozpoczną grupy 5 i 6 (Zamość).

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

30.01.2017
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia języka angielskiego rozpocznie grupa 1 (Lublin) oraz z języka niemieckiego grupa 3 (Lublin).

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

29.12.2016
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym pierwsze zajęcia ze Szkolenia ICT rozpocznie grupa 2 (Lublin).

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

22.12.2016
Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym swoje pierwsze zajęcia – „Szkolenia ICT”, rozpocznie grupa 1.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

15.12.2016
Szanowni Państwo w dniu wczorajszym zmianie uległ Regulamin Projektu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowym Regulaminem.
O zaistniałych zmianach można również przeczytać w zakładce informacje o projekcie, akapit dotyczący form wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie; „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!”. Projekt skierowany dla osób pracujących powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami, realizowany na terenie województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny a godziny i terminy szkoleń będą dostosowane do państwa potrzeb.

Rekrutacja trwa do końca stycznia 2017 roku.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie projektu który jest dostępny w zakładce dokumenty rekrutacyjne.