Zapytanie ofertowe – podręczniki

przez | 28 listopada 2016

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego
zakupu i dostarczenia we wskazane miejsce max. 384 kompletów podręczników
z języka angielskiego na następujących poziomach : A1, A2, B1, B2
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
w ramach projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu”
nr RPMA.10.02.00-14-4666/16
oraz do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – podręczniki

Część ofertowa