Zapytanie ofertowe – szkolenia z zakresu kompetencji TIK

przez | 28 listopada 2016

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkoleń
z zakresu kompetencji technologii informacyjno-komputerowej
w ramach projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu”
nr RPMA.10.02.00-14-4666/16
oraz do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – szkolenia z zakresu TIK

Część ofertowa