Zapytanie ofertowe z zakresu kompetencji ICT

przez | 1 grudnia 2016

lub-smak

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkoleń
z zakresu kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnej
w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!”
nr RPLU.12.03.00-06-0121/15
oraz do składania ofert

zapytanie-ofertowe-czesc-opisowa

zapytanie-ofertowe-czesc-ofertowa

Pytanie z dnia 02.12.2016:
Witam,
Gdzie i w jakiej formie można pobrać SIWZ do przedmiotowego zamówienia:
Szkolenie z zakresu ICT

Odpowiedź:
Zapytanie ofertowe procedura wyboru wykonawcy – Szkolenie z zakresu ICT
odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji
projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
W/w część opisowa i część ofertowa zapytania znajduje się na stronie
internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/,
oraz na podstronie internetowej Beneficjenta.