AKTUALNOŚCI

By | 31 stycznia 2017

REKRUTACJA RUSZYŁA !
Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu ,, POSTAW NA SIEBIE! ”
Kontakt :
Biuro Projektu
519-323-865
 
Postaw na siebie!
03. 02.2017
Rekrutacja trwa zapraszamy chętnych do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE!!!”
 
22.03.2017
Szanowni Państwo
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w miejscowości Gdańsk w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia.
Celem zamówienia jest wybór psychologa, który poprowadzi poradnictwo psychologicznego w formie Punktu Wsparcia dla 20 uczestników projektu w terminie marzec-kwiecień 2017.  Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie w wymiarze po 12 godzin indywidualnych dla każdego Uczestnika przez cały okres realizacji projektu-łącznie 240 godzin.  Terminy spotkań ustalane będą  indywidualne z psychologiem (intensywności spotkań w zależności od potrzeb UP). Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu i okresu realizacji umowy.
Zakres zamówienia obejmuje: zapewnienie UP wsparcia psychologiczno-doradczego, dzięki któremu UP zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia, rozwiązywanie problemów dotyczących aktywacji zawodowej oraz barier psychologicznych – rozwijanie umiejętności społecznych.
Wsparcie będzie realizowane w okresie od 03.2017 do 04.2017 Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
Zapytanie z częścią ofertową
 
22.03.2017
Szanowni Państwo
W związku z błędem pisarskim w zamieszczonym ogłoszeniu na  zrealizowanie poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 pragniemy poinformować że ogłoszenie to zostało anulowane. Ponowna procedura dotycząca zamówienia zostanie ogłoszona w dniu 23.03.2017r.
 
23.03.2017
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w miejscowości Gdynia i Lębork w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia.
Celem zamówienia jest wybór psychologa, który poprowadzi poradnictwo psychologicznego w formie Punktu Wsparcia dla 20 uczestników projektu (10 UP w miejscowości Gdynia oraz 10 UP w miejscowości Lębork) w terminie kwiecień-wrzesień 2017. Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie w wymiarze po 12 godzin indywidualnych dla każdego Uczestnika przez cały okres realizacji projektu-łącznie 240 godzin. Terminy spotkań ustalane będą indywidualne z psychologiem (intensywności spotkań w zależności od potrzeb UP). Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu i okresu realizacji umowy.
Zakres zamówienia obejmuje: zapewnienie UP wsparcia psychologiczno-doradczego, dzięki któremu UP zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia, rozwiązywania problemów dotyczących aktywacji zawodowej oraz barier psychologicznych – rozwijanie umiejętności społecznych.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty
kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
zasada konkurencyjności Poradnictwo psychologiczne POPRAWIONE-23.03.2017
 
23.03.2017
Szanowni Państwo
W związku z dużym zainteresowaniem  dotyczącym  oferty zrealizowania poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia w załączniku znajdą Państwo część ofertową naszego ogłoszenia w formie edytowalnej:
zk część ofertowa
 
27.03.2017
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie Warsztatów Terapeutycznych.
Realizacja warsztatów terapeutycznych będzie miała na celu kształtowanie umiejętności osobistych np. asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania motywacji wewnętrznej, efektywnej komunikacji, radzenia sobie z lękiem i agresją.
Zakres wsparcia uzależniony będzie od potrzeb Uczestników Projektu zidentyfikowanych na etapie poradnictwa psychologicznego realizowanego w ramach Punktu Wsparcia.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
rr-Warsztaty Terapeutyczne
Warsztaty Terapeutyczne-część ofertowa
 
 
12.04.2017
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie szkolenia zawodowego.
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb dla maksymalnie 60 Uczestników.
Zakres szkolenia zostanie dobrany do indywidulanych predyspozycji i preferencji Uczestników zdiagnozowanych  w Indywidualnym  Planie Działania, na podstawie analizy i obserwacji bieżących trendów, monitoringu zawodów deficytowych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział tylko w jednym szkoleniu, z zakresu do wyboru:

  • Przedstawiciel/ka handlowy/a
  • Pracownik/-czka ochrony fizycznej bez licencji
  • Opiekun/-ka osoby starszej

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego podwykonawcę, którego doświadczenie pozwoli na prawidłową realizację materiału i wyposażenie Uczestnika Projektu w wiedzę niezbędną do podjęcia stażu zawodowego.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
część opisowa
część ofertowa
Procedura wyboru ofert na przeprowadzenie Szkolenia Zawodowego na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 nie została rozstrzygnięta z powodu braku wpłynięcia ofert.
 
20.04.2017 r.

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej realizacji poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16
informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę
Centrum Psychologiczne Rozwoju Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka
Ul. Spółdzielcza 25/5
70-340 Szczecin
Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.
 
 
21.04.2017 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w miejscowości Gdynia i Lębork w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia.
Celem zamówienia jest wybór psychologa, który poprowadzi poradnictwo psychologicznego w formie Punktu Wsparcia dla 30 uczestników projektu (10 UP w miejscowości Gdynia oraz 20 UP w miejscowości Lębork) w terminie maj-czerwiec 2017r.  Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie w wymiarze po 12 godzin indywidualnych dla każdego Uczestnika przez cały okres realizacji projektu-łącznie 360 godzin.  Terminy spotkań ustalane będą  indywidualne z psychologiem (intensywności spotkań w zależności od potrzeb UP). Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu
i okresu realizacji umowy.
Zakres zamówienia obejmuje: zapewnienie UP wsparcia psychologiczno-doradczego, dzięki któremu UP zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia, rozwiązywania problemów dotyczących aktywacji zawodowej oraz barier psychologicznych – rozwijanie umiejętności społecznych.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
(kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).
zasada konkurencyjności Poradnictwo psychologiczne
część ofertowa
 
 
21.04.2017 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej z wydaniem certyfikatów Vocational Complete Certificate lub równoważnego1 potwierdzających efekty kształcenia i nabycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. Wsparcie będzie realizowane w okresie od 05.2017r. do 06.2017 r.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Wnioskodawcy jak i Podwykonawcy.
W związku z powyższym będziemy poszukiwali Wykonawcy egzaminu VCC lub równoważnego gotowego przeprowadzić powyższy egzamin.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Rozeznanie rynku-egzamin
część ofertowa
 
 
28.04.2017
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie szkolenia zawodowego.
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb dla maksymalnie 60 Uczestników.
Zakres szkolenia zostanie dobrany do indywidulanych predyspozycji i preferencji Uczestników zdiagnozowanych  w Indywidualnym  Planie Działania, na podstawie analizy i obserwacji bieżących trendów, monitoringu zawodów deficytowych. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział tylko w jednym szkoleniu, z zakresu do wyboru:

  • Przedstawiciel/ka handlowy/a
  • Pracownik/-czka ochrony fizycznej bez licencji
  • Opiekun/-ka osoby starszej

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego podwykonawcę, którego doświadczenie pozwoli na prawidłową realizację materiału i wyposażenie Uczestnika Projektu w wiedzę niezbędną do podjęcia stażu zawodowego.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
ZK szkolenia
część ofertowa
 
15.05. 2017 r.

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej realizacji SZKOLENIA ZAWODOWEGO w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16
informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę
„INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY” Sp. z o.o.
Ul. Artyleryjska 3k 10-165 Olsztyn
 
 
17.05. 2017 r.
Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej realizacji poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16
informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę
Centrum Psychologiczne Rozwoju Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka
Ul. Spółdzielcza 25/5
70-340 Szczecin
Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.
 
HARMONOGRAMY
1 HARMONOGRAM PUNKT WSPARCIA
2 HARMONOGRAM WARSZTATY TERAPEUTYCZNE
3 HARMONOGRAM PORADNICTWO ZAWODOWE
4 HARMONOGRAM SZKOLENIE
 
REKRUTACJA TRWA !
Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu ,, POSTAW NA SIEBIE! ”
Kontakt :
Biuro Projektu
519-323-865
 
09.06.2017 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy iż Uczestnicy/czki  I Grupy Gdynia rozpoczęli staże zawodowe.
Celem staży zawodowych jest stworzenie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy podczas szkoleń zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

03.07.2017 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy iż Uczestnicy/czki  IV Grupy Lębork rozpoczęli staże zawodowe.
Celem staży zawodowych jest stworzenie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy podczas szkoleń zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

04.08.2017 r.
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie Pośrednictwa pracy w miejscowości Gdynia.
Celem zamówienia jest wybór 3 pośredników pracy którzy przeprowadzą zadanie-Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 UP w miesiącach sierpień-wrzesień 2017. Sposób realizacji zadania: 12 godzin (1h-60 min.) na 1 Uczestnika Projektu 6 spotkań po 2 h (tj.720 h łącznie). Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
 
Każdy Uczestnik weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z wykwalifikowanym pośrednikiem pracy. Zakres zadania- pomoc UP w zakresie pozyskiwania ofert pracy udostępnianie ofert pracy -opracowanie CV i listów motywacyjnych pod konkretne oferty pracy –uzyskanie min.3 ofert pracy dla 1UP, zainicjowanie przez pośrednika min.3 rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami,  prowadzenie rozmów motywujących UP, zachęcające do uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych, weryfikacja ofert, których dotyczą umówione rozmowy.
 
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 3 pośredników pracy gotowych do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty
(kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
część opisowa posrednictwo pracy
część ofertowa
 
24.08.2017 r.
Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem procedury dotyczącej realizacji pośrednictwa pracy w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16
informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę
Centrum Psychologiczne Rozwoju Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka
Ul. Spółdzielcza 25/5
70-340 Szczecin
 
08.09.2017
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa pomorskiego w miejscowości Potęgowo w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16 planuje zrealizowanie poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia.
Celem zamówienia jest wybór psychologa, który poprowadzi poradnictwo psychologicznego w formie Punktu Wsparcia dla 10 uczestników projektu w miejscowości Potęgowo w terminie wrzesień-listopad 2017. Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie w wymiarze po 12 godzin indywidualnych dla każdego Uczestnika przez cały okres realizacji projektu-łącznie 120 godzin. Terminy spotkań ustalane będą indywidualne z psychologiem (intensywności spotkań w zależności od potrzeb UP). Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu i okresu realizacji umowy.
Zakres zamówienia obejmuje: zapewnienie UP wsparcia psychologiczno-doradczego, dzięki któremu UP zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia, rozwiązywania problemów dotyczących aktywacji zawodowej oraz barier psychologicznych – rozwijanie umiejętności społecznych.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty
kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
 
zasada konkurencyjności poradnictwo psychologiczne
część ofertowa
 
19.09.2017 r.
Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej realizacji poradnictwa psychologicznego w formie Punktu Wsparcia w ramach projektu „Postaw na siebie!” nr projektu RPPM.06.01.02-22-023/16
informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę
Centrum Psychologiczne Rozwoju Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka
Al. Bohaterów Warszawy 34/35
70-340 Szczecin
Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.
 
23.10.2017
Informujemy, iż ostatnia grupa projektu „Postaw na siebie!” rozpoczęła staże zawodowe.

21.12.2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Uczestnikom Projektu, Trenerom, Egzaminatorom spokojnych Świąt i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

Życzy Zespół Projektu

e-kartki-boze-narodzenie-1329

 
06.01.2018 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy iż UP zakończyli wsparcie z zakresu Pośrednictwa Pracy.