Twój Cel – Praca! – Rekrutacja

przez | 1 lutego 2017

31.08.2017r,

Szanowni Państwo

Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji uczestników do Projektu Twój Cel-Praca!

Dziękujemy wszystkim którzy złożyli dokumenty aplikacyjne

Zespół Projektu

———————

Zachęcamy do udziału w projekcie, poniżej do pobrania formularz rekrutacyjny i regulamin projektu

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU


TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„TWÓJ CEL -PRACA!”

 
Dla kogo projekt:  Osoby  po 29 r.ż. pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełno sprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
 
Szczególnie premiowane będą os po 50 rż, os. Niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach oraz zamieszkujące powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki

 
Celem głównym projektu jest wyższa konkurencyjność na rynku pracy oraz zdolność do zatrudnienia 120 osób z obszaru woj.łódzkiego,pow.29 rż, bez pracy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy(os.pow.50 r.ż, os.długotrwale bezrobotne, kobiety, os.z niepełnosprawnościami, os.o niskich kwalifikacjach) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem, w okresie od 01.01.2017 do 30.11.2017r.

 Liczba osób objętych wsparciem: 120

Co oferuje projekt?: 

  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie zawodowe, wraz ze stypendium szkoleniowym
  • staż zawodowy.

 Rekrutacja:

Styczeń-Sierpień  2017

Wartość projektu: 1 738 939,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 651 992,68 PLN
 

KONTAKT:

 

  • ul. Skromna 5 , Lublin
    tel. 81 536 56 50 tel. 519 857 604

twojcelpraca@terra-szkolenia.pl

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl