Twój Cel – PRACA! – Ogłoszenia

przez | 7 marca 2017

UWAGA – OD 1 września 2017 zmianie uległa siedziba firmy TERRA – Nowy Adres UL. Skromna 5, 20-704 LUBLIN

4.01.2018r. 
Szanowni Państwo
Informujemy ,iż z dniem 31.12.2017r zakończyliśmy przebieg realizacji zadań w projekcie „Twój Cel-Praca!” . Uczestników/czki projektu którzy kończyli staże zawodowe w dniu 31.12.2017r prosimy o przesłanie wszelkich dokumentów związanych ze stażem oraz ewentualnych zwrotów kosztów dojazdu możliwie jak najszybciej aby wszystkie wypłaty nastąpiły w terminie do 16.01.2018r.
Jednocześnie dziękujemy Państwu za udział w projekcie i życzymy sukcesów na drodze kariery zawodowej. Informujemy, iż w najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować ws. monitorowania Państwa sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
Zespół Projektu
22.12.2017r.
Szanowni Państwo
Z okazji nadchodzących Świąt życzymy wszystkim spełnienia marzeń, radości i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Zespół Projektu
 
1.12.2017r. 
Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu ostatniego miesiąca realizacji Projektu „Twój Cel-Praca!”. Przypominamy o terminowym rozliczeniu się z dokumentów dotyczących odbywanych staży zawodowych oraz innych wsparć jakie zostały Uczestnikom Projektu.
Zespół Projektu
 
14.09.2017r. 
Szanowni Państwo informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji Pośrednictwa Pracy w ramach projektu Twój Cel- Praca nr RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny zamawiający wybrał do realizacji Pośrednictwa Pracy następujących wykonawców
a) Kutno (Gr8)
Kwalifikacje- Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.
b) Radomsko (gr. VI)
MIMO Group Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, UL. Mączna 4. Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.
c) Łódź  (gr VII)
Pana Arkadiusza Jędrzejewskiego ul. Przędzalniana 127/50 93-286 Łódź. Oferta Uzyskała największą liczbę punktów.
5.09.2017r.aa
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji Pośrednictwa Pracy w ramach realizacji projektu „Twój Cel-Praca” nr RPLD.08.02.01-10-0031/16-00 w:
Radomsko Grupa VI
Część opisowa – Radomsko
Cześć ofertowa – Radomsko
Łódź Grupa VII
Część opisowa – rr Łódź
Część ofertowa – rr Łódź
Kutno Grupa VIII
Część opisowa – Kutno j
Część ofertowa – Kutno j
Zespół Projektu
 
23.08.2017r.
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań: Identyfikacja Potrzeb oraz Poradnictwo Zawodowe w miejscowościach: Radomsko Gr. IX (12 UP) oraz  Kutno Gr. X dla 12 Uczestników Projektu  „Twój Cel-Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybcrcał do:
Radomsko
Realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb oraz Poradnictwo Zawodowe firmę MIMO Group Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Mączna 4. Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.
Kutno
Realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb  oraz Poradnictwo Zawodowe firmę Kwalifikację – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta Firmy uzyskała największa liczbę punktów.
Zespół Projektu 
14.08.2017r.
Szanowni Państwo
Zapraszamy do składania ofert dotyczących
I. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Pośrednictwa Pracy w miejscowości Radomsko (Gr. IV) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
Zk Pośrednictwo gr IV Radomsko – cz. opisowa
Zk Pośrednictwo gr IV Radomsko – cz ofertowa
II. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Doradztwa Zawodowego oraz Poradnictwa  w miejscowości Radomsko (Gr. IX) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
Zk Doradztwo i Poradnictwo gr. IX Radomsko – cz. opisowa
Zk Doradztwo i Poradnictwo gr. IX Radomsko – cz. ofertowa
III. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Doradztwa Zawodowego oraz Poradnictwa  w miejscowości Kutno (Gr. X) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00.
Zk Doradztwo i Poradnictwo gr. X Kutno – cz. opisowa
Zk Doradztwo i Poradnictwo gr. X Kutno – cz. ofertowa
 
Zespół Projektu
1.08.2017r.
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb oraz Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Kutno gr. VIII dla 12 Uczestników Projektu „Twój Cel-Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:

 1. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB firmreę: Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.
 2. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE firmę: Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

 Zespół Projektu
31.07.2017r.
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb oraz Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Łódź gr. VII dla 12 Uczestników Projektu „Twój Cel-Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:

 1. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB Pana Arkadiusza Jędrzejewskiego, Przędzalniana 127 m.50 93-286 Łódź. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 2. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE Pana Arkadiusza Jędrzejewskiego, Przędzalniana 127 m.50 93-286 Łódź. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

 Zespół Projektu
18.07.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Kutno (gr.VIII) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Cz. Opisowa zapytanie IPD i Poradnictwo Kutno gr. 8

Cz. Ofertowa zapytanie IPD i Poradnictwo Kutno gr.8

—————–

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Łódź (gr.VII) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Cz. Opisowa zapytanie IPD i Poradnictwo Łódź gr. 7

Cz. Ofertowa zapytanie IPD i Poradnictwo Łódź gr.7

Zespół projektu

17.07.2017r.
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Pośrednictwo Pracy w miejscowości Łęczyca Gr. V dla 12 osób dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:

 • Przeprowadzenia spotkań Indywidualnych w ramach zadania – POŚRDENICTWO PRACY firmę ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno. Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.
Zespół Projektu

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb; Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Radomsko Gr. VI dla 12 osób dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:
 

 • Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB firmę MIMO GROUP Sp. z o.o. Ul. Mączna 4, 42-202 Częstochowa. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.
 • Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE firmę MIMO GROUP Sp. z o.o. Ul. Mączna 4, 42-202 Częstochowa. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

 
 
Zespół Projektu
6.07.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

 • Zapytanie Ofertowe na realizację Pośrednictwa pracy w miejscowości Radomsko (gr. IV) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
 • Zapytanie Ofertowe na realizację Pośrednictwa pracy w miejscowości Łęczyca (gr. V) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

         Cz. Opisowa rr Pośrednik Łęczyca Gr V

         Cz. Ofertowa rr Pośrednik Łęczyca Gr V

Zespół Projektu
4.07.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Radomsko (gr.VI) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Cz. Opisowa Zapytanie Radomsko Gr. VI

Cz. Ofertowa Zapytanie Radomsko Gr. VI

Zespół Projektu

3.07.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Pośrednictwa pracy w miejscowości Łódź (gr. II i III) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Cz. Opisowa rr Pośrednictwo Łódź gr. II i III

Cz. Ofertowa rr Pośrednictwo Łódź gr. II i III

Zespół Projektu
19.06.2017r.
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb; Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Łęczyca Gr. V dla 12 osób dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:
 

 • Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB firmę: Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów ( 94,89 pkt).
 • Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE firmę: Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów ( 94,89 pkt).

 
Zespół Projektu
12.06.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji Szkoleń zawodowych i egzaminu certyfikującego dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę:
MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu Sp. k., 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25
Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów (100,00 pkt)
Zespół Projektu
6.06.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Łęczyca (gr.V) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Cz. Opisowa zapytania dot. Realizacji zadań 1 i 2 gr V Łęczyca

Cz. Ofertowa zapytania dot. Realizacji zadań 1 i 2 gr V Łęczyca

Zespół Projektu

6.06.2017r.
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Pośrednictwo Pracy  w miejscowości Kutno Gr. I dla 12 osób dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:

 1. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – Pośrednictwo Pracy firmę Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda, 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15.. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

5.06.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb; Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Radomsko Gr. IV dla 12 osób dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:

 1. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB firmę MIMO GROUP Sp. z o.o. Ul. Mączna 4, 42-202 Częstochowa. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów ( 93 pkt).
 2. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE firmę MIMO GROUP Sp. z o.o. Ul. Mączna 4, 42-202 Częstochowa. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów ( 93 pkt).
Zespół Projektu

Dnia 26.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Szkoleń zawodowych i egzaminu certyfikującego dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Cz. Opisowa – Procedura Szkolenia zawodowe i egzamin

Cz. Ofertowa – Procedura Szkolenia zawodowe i egzamin

Zespół Projektu

Dnia 23.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Pośrednictwa pracy w miejscowości Kutno (gr.I) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Część opisowa rr pośrednictwo grupa I Kutno
Część ofertowa rr pośrednictwo grupa I Kutno
Zespół Projektu
Dnia 18.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Radomsko (gr.IV) dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Zapytanie ofertowe doradztwo i poradnictwo Radomsko (gr IV) cz opisowa
Zapytanie ofertowe doradztwo i poradnictwo Radomsko (gr IV) cz ofertowa
Zespół Projektu
Dnia 18.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb; Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Łódź dla 24 osób dotyczącej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:

 1. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB dla 24 UP Panią Barbarę Jeziorską Ul. Czernika 1/34, 92-538 Łódź . Oferta uzyskała największa liczbę punktów (100 pkt).
 2. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE dla 24 UP Panią Barbarę Jeziorską Ul. Czernika 1/34, 92-538 Łódź. Oferta uzyskała największa liczbę punktów (100 pkt).

Zespół Projektu
 
Dnia 28.04.2017r
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Łódź dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Zapytanie ofertowe doradztwo i poradnictwo Łódź (gr II i III) cz opisowa
Zapytanie ofertowe doradztwo i poradnictwo Łódź (gr II i III) cz ofertowa
Zespół Projektu
Dnia 10.04.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadań Identyfikacja Potrzeb; Poradnictwo Zawodowe w miejscowości Kutno dla 12 osób dotyczacej realizacji projektu: „Twój Cel- Praca” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do:
 

 1. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – IDENTYFIKACJA POTRZEB firmę Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda, 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów (100 pkt).
 2. Przeprowadzenia spotkań indywidualnych w ramach zadania – PORADNICTWO ZAWODOWE firmę Kwalifikacje – Inteligentny Rozwój Szkolenia i Doradztwo Arkadiusz Bajda, 99-300 Kutno, Ul. W. Jagiełły 1/15. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów (100 pkt).

Zespół Projektu
Dnia 23.03.2017r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert dotyczących:

Zapytanie Ofertowe na realizację Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa w miejscowości Kutno dot. Projektu „Twój Cel-Praca!” nr. RPLD.08.02.01-10-0031/16-00

Zapytanie ofertowe doradztwo zawodowe i poradnictwo Kutno cz. opisowa

Zapytanie ofertowe doradztwo zawodowe i poradnictwo Kutno cz. ofertowa

                                                                                                                                            Zespół Projektu