Grupa docelowa

By | 5 kwietnia 2017

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”

skierowany jest do 84 osób (z czego min. 10% będą stanowiły osoby niepełnosprawne, min. 60% będą stanowiły kobiety, min. 30% osoby o niskich kwalifikacjach oraz min. 20% osoby w wieku 50+) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, dla których został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w Powiatowych Urzędach Pracy) uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obrzarze Łódzkiego Okręgu Metropolitalnego, tj. miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.