Oferowane wsparcie – efekty udziału w projekcie

By | 5 kwietnia 2017

ciąg znaków RPO kolor
W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty 7 formami wsparcia:
– identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprze opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań (9h)
– mentoring (12h)
– jobcoaching (9h)
– teambuilding – integracja grupy (12h)
– szkolenie zawodowe (średnio 80h)
– staż zawodowy (3 miesiące)
– pośrednictwo pracy (4h)
W ramach rezultatów i efektów jakie zakłada projekt UP: