Aktualności

By | 20 kwietnia 2017


30.05.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 31.05.2018r kończy się okres realizacji projektu. w związku z tym prosimy wszystkich Uczestników i Uczestniczki o przesyłanie dokumentów dotyczących stażu a także dokumentów związanych z zatrudnieniem lub rejestracją w Powiatowych Urzędach Pracy  na adres firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo 20-704 Lublin, Skromna 5
Zespół Projektu
22.05.2018r.
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem projektu w dniu 31.05.2018 informujemy, iż Biuro Projektu nie będzie czynne w dniach 28,29 i 30 maja 2018. Jest to spowodowane pracami porządkowymi, inwentaryzacją dokumentacji oraz sprawami organizacyjnymi. Zespół Projektu jest dla Państwa dostępny w godzinach 8-16. Prosimy zainteresowanych o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zespół Projektu
7.05.2018r.
Szanowni Państwo,
Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego udziału w projekcie, osiągniętego dochodu z tytułu wypłat stypendialnych potrzebnego do celów administracyjnych proszone są o kontakt z zespołem projektu:
tel. 502 496 133
mail. badzaktywny@terra-szkolenia.pl,
30.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu ostatniego miesiąca realizacji projektu. Prosimy o terminowe dopełnienie formalności związanych ze stązami zawodowymi oraz przesłanie kompletu dokumentów na adres wskazany w umowach trójstronnych.
Zespół Projektu
28.03.2018r.
Szanowni Państwo,
Życzymy wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu wesołych świąt!
Zespół Projektu
19.01.2018r
Szanowni Państwo
Informujemy o wyborze wykonawcy Szkoleń Zawodowych dot. projektu Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 dla Uczestników/czek 2 grup w liczbie 25 UP.
Szczegóły na Baza konkurencyjności
10.01.2018r
W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 25 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
Zespół Projektu
3.01.2018r
W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
22.12.2017r.
Szanowni Państwo
Z okazji nadchodzących Świąt Zespół Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” życzy wszystkiego najlepszego oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
22.12.2017r.
Szanowni Państwo
Informujemy o rozpoczęciu procedury rozeznania rynku dotyczącej realizacji usługi Pośrednictwa Pracy dotyczącej dwóch grup (1 i 2) w projekcie „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16. Potencjalnych wykonawców chętnych do realizacji usługi zapraszamy do zgłoszenia swojej oferty informacje poniżej:
RR- Pośrednictwo Pracy (grupy 1 i 2) cz.ofertowa i opisowa
15.12.2017r
W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
1.12.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o zakończeniu okresu rekrutacji do projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej zapraszamy na stronę firmy TERRA www.projektyterra.pl
Zespół Projektu
21.11.2017r.
W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkolenia zawodowego dla 1 grupy (max. 12 UP). Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
10.11.2017r. 
W związku z realizacją Projektu „Bądź aktywny- Nie Wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkolenia zawodowego dla 1 grupy (max. 12 UP). Zapraszamy do składani ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
13.09.2017
Szanowni Państwo
Informujemy o wyborze podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
Zespół Projektu
8.09.2017
Szanowni Państwo
Informujemy o przedłużeniu okresu składania ofert dot. wyboru podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
Zespół Projektu
4.09.2017r.
Szanowni Państwo
Informujemy o przedłużeniu okresu składania ofert dot. wyboru podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności
Zespół Projektu
1.09.2017r. 
Uwaga informujemy o zmianie siedziby Firmy Terra
Nowy Adres: 20-704 Lublin, Ulica Skromna 5 
27.08.2017r
Pytania i odpowiedzi w związku z procedurą wyboru podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP) z dnia 25.08.2017 r.
Pytanie 1
Zgłaszam swoją wątpliwość dot. wysokości wadium w zapytaniu ofertowym:
Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 23 1140 2017 0000 4102 0340 4597.
Uprzejmie proszę o sprecyzowanie: jaka jest wysokość wadium, którą powinniśmy wnieść składając ofertę w związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym?
Ad. 1
Odpowiedź: Kwota wadium wynosi 1400,00 zł i taka jest jej prawidłowa wysokość. Kwota zapisana słownie „(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)” jest konsekwencją omyłki pisarskiej. Prawidłowy zapis słowny kwoty to „(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)”.
 


25.08.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy podwykonawcy gotowego do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych dla 2 grup (max. 24 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza konkurencyjności


24.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze wykonawcy zadania: Mentoring dla 7 grup (max. 84 UP). Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia Jobcoachingu dla 7 grup (max. 84 UP). Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.
_______________________________________________________________________________________________
20.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy o wyborze wykonawcy dla zadania Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, min. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do zapoznania się z informacją. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.
_______________________________________________________________________________________________
06.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy doradców zawodowych do przeprowadzenia Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, min. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


06.07.2017
W związku z problemami technicznymi opublikowana procedura została anulowana.
05.07.2017

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy doradców zawodowych do przeprowadzenia Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, min. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


05.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy psychologów/mentorów do przeprowadzenia Mentoringu dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


05.07.2017
W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 informujemy, iż poszukujemy wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia Jobcoachingu dla 7 grup (max. 84 UP). Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły na stronie Baza Konkurencyjności.


Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w projekcie. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Projektu.


Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”.
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa oraz szczegółami projektu. Ilość miejsc jest ograniczona!
 
Bądź aktywny - plakat