Zapytanie ofertowe – egzaminy TIK

przez | 8 maja 2017

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia egzaminu kompetencji cyfrowych
VCC lub równoważnego oraz wydanie certyfikatu dla 120 UP
w ramach projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu”
nr RPMA.10.02.00-14-4666/16
oraz do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – egzaminy TIK

Część ofertowa