Aktualności

przez | 9 maja 2017


 
29.06.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” jest dostępny grafik pracy 3 specjalistów na lipiec 2018r.
Zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu do korzystania z porad specjalistów.
Tradycyjnie w celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na dyżury specjalistów przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem. Zwłaszcza, że pogoda ku temu sprzyja.
 
28.05.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” jest dostępny grafik pracy 3 specjalistów na czerwiec 2018r.
Zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu do korzystania z porad specjalistów.
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na dyżury specjalistów przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem. Zwłaszcza, że pogoda ku temu sprzyja.
23.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” jest dostępny grafik pracy 3 specjalistów na maj 2018r.
Dyżury będą się odbywały we wszystkie piątki miesiąca (04 maja 2018r. spotkania również się odbędą).
Zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu do korzystania z porad specjalistów.
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na dyżury specjalistów przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem. Zwłaszcza, że pogoda ku temu sprzyja.
 
16.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z racji odbywającego się remontu w sali w Strzelinie przy ul. św. Jana 1a/6 w maju dyżury specjalistów będą odbywać się we wszystkie piątki miesiąca w sali w Częstocicach w świetlicy wiejskiej.
26.03.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” jest dostępny grafik pracy 3 specjalistów na kwiecień 2018r.
Dyżury będą się odbywały we wszystkie piątki miesiąca.
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na dyżury specjalistów przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem.
 
Kontakt do specjalistów:
Specjalista ds. prawnych: p. Aleksandra Kozłowska tel. 605-676-646
Specjalista ds. marketingu: p. Anetta Dulębowska tel. 502-414-118
Specjalista ds. podatkowych: p. Magdalena Ucinek tel. 606-964-395
Prosimy o telefonowanie do specjalistów w sprawie konsultacji telefonicznych tylko w wyznaczone dni na dyżury.
 
28.02.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” jest dostępny grafik pracy 3 specjalistów na marzec 2018r.
 
21.02.2018r.
Szanowni Państwo,
Niebawem w zakładce „Harmonogramy” zamieścimy grafik pracy 3 specjalistów na kolejne miesiące, począwszy od marca 2018r.
19.02.2018r.
Szanowni Państwo,
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na dyżury specjalistów przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem.
12.02.2018r.
Szanowni Państwo,
Przypominamy o możliwości korzystania z porad 3 specjalistów.
Proszę o wcześniejsze rezerwacje spotkań ze wszystkimi specjalistami pod nr tel.  502-414-118.
Kontakt do specjalistów:
Specjalista ds. prawnych: p. Aleksandra Kozłowska tel. 605-676-646
Specjalista ds. marketingu: p. Anetta Dulębowska tel. 502-414-118
Specjalista ds. podatkowych: p. Magdalena Ucinek tel. 606-964-395
Prosimy o telefonowanie do specjalistów w sprawie konsultacji telefonicznych tylko w wyznaczone dni na dyżury.
 
20.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu do korzystania z porad specjalistów. Przypominamy, że harmonogram dyżurów specjalistów dostępny jest w zakładce „Harmonogramy”.
09.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dyżury specjalistów ds. prawnych, marketingu oraz podatkowych rozpoczynają się w najbliższy piątek tj. 12.01.2017r. i będą się odbywać w miejscowościach Strzelin oraz Częstocice. W styczniu oraz w lutym dyżury będą się odbywać we wszystkie piątki miesiąca.  Harmonogram pracy specjalistów dostępny jest w zakładce „Harmonogramy”. Dla udogodnienia dyżury specjalistów będą się odbywać w tym samym miejscu, tak, aby Panie nie musiały jeździć w różne miejsca.
Każda Uczestniczka Projektu będzie mogła korzystać z proponowanego wsparcia w trakcie uprzednio umawianych wizyt lub konsultacji telefonicznych. Proszę o wcześniejsze rezerwacje spotkań ze wszystkimi specjalistami pod nr tel.  502-414-118.
Kontakt do specjalistów:
Specjalista ds. prawnych: p. Aleksandra Kozłowska tel. 605-676-646
Specjalista ds. marketingu: p. Anetta Dulębowska tel. 502-414-118
Specjalista ds. podatkowych: p. Magdalena Ucinek tel. 606-964-395
Prosimy o telefonowanie do specjalistów w sprawie konsultacji telefonicznych tylko w wyznaczone dni na dyżury.
 
22.12.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dyżury specjalistów rozpoczną się w Nowym 2018 Roku.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  życzymy wszystkim Uczestniczkom Projektu oraz ich Rodzinom, a także wszystkim osobom współpracującym z Projektem dużo zdrowia, pomyślności i radości z rzeczy „małych”, natomiast Nowy Rok niech przyniesie wszystkim szczęście oraz realizację wytyczonych celów i marzeń, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.
Pozdrawiamy- Zespół Projektu.
 
30.11.2017r.
Szanowni Państwo,
W związku z przysługującym indywidualnym usługom doradczo-szkoleniowym o charakterze specjalistycznym służącym pomocy w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestniczki Projektu będą mogły skorzystać z porad specjalistów ds. prawnych, ds. podatkowych oraz ds. marketingu.
Organizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego będzie obejmować jedynie wsparcie specjalistyczne (zarówno szkolenia jak i doradztwo), tj. powinna pomagać rozwiązywać Uczestniczkom Projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach, a nie dotyczyć stałego wsparcia, np. prowadzenia księgowości.
Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości świadczone są wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta – oznacza to, że przedsiębiorstwo nie może otrzymać zwrotu kosztów usług szkoleniowych lub doradczych zakupionych poza projektem.
Porady udzielane będą podczas dyżurów prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym w wymiarze 10h/tydzień przez 26 tygodni, łącznie 260 godzin. Każda Uczestniczka Projektu będzie mogła korzystać z proponowanego wsparcia w trakcie uprzednio umawianych wizyt lub konsultacji telefonicznych.
O terminie rozpoczęcia pracy specjalistów oraz harmonogramie dyżurów  poinformujemy wszystkie Uczestniczki telefonicznie oraz e-mailowo. Harmonogram zostanie zamieszczony także na podstronie Projektu.
20.11.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że o dyżurach specjalistów ds. prawnych, marketingu oraz podatkowych będziemy powiadamiać wszystkie Uczestniczki na bieżąco.
13.11.2017r.
Szanowni Państwo,
Zamieszczamy informacje dotyczące wypłaty wsparcia pomostowego:
Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie z góry w systemie zaliczkowym do 10-tego dnia każdego miesiąca, w przypadku braku środków na koncie projektu związanego z oczekiwaniem na transze z urzędu wypłata może zostać opóźniona.
Dokumenty finansowe dot. wsparcia pomostowego podlegają kontroli jedynie na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie ma konieczności przedstawiania miesięcznego rozliczenia.
03.11.2017 r.
Szanowni Państwo,
Podpisanie umów odbędzie się dnia 08.11 oraz 09.11. 2017 r. w Strzelinie w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2. Zapraszamy do Sali Konferencyjnej na parterze. Godziny spotkań wyznaczone są dla każdej Uczestniczki Projektu indywidualnie, informacja zostanie przekazana e-mailowo oraz telefonicznie.
03.11.2017r.
Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisami w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego oraz w Umowie o przyznanie wsparcia pomostowego informujemy, że wysokość kwoty zabezpieczenia pod obie Umowy wynosi 100% wartości wsparcia, a nie 150% jak zostało to zamieszczone wcześniej.
26.10 2017r.
Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” zamieszczamy LISTY RANKINGOWE osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz przyznania wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 
 
10.10.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 17-18.10.2017 r.
 
10.10.2017r.
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków oraz terminów odwołań od oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych przez Państwa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Odwołania składane w nieprawidłowy, niezasadny lub nieterminowy sposób będą odrzucane.
10.10.2017r.
Szanowni Państwo,
Zamieszczamy pytania oraz odpowiedzi odnośnie sporządzania aktu notarialnego:
Pytanie: “Na podstawie jakiego trybu należy skonstruować akt poddania się egzekucji ?”
Odpowiedź: Proszę powołać się na tryb z art. 777 par. 1 pkt 5 kpc.
Pytanie: “Jaka maksymalna kwota egzekucji powinna być wpisana w tym akcie?” 
Odpowiedź: Dotacja rozumiana tu jest jako całość (czyli wsparcie finansowe-23 tyś. oraz pomostowe wsparcie finansowe 1850 zł/m-c).
Proszę zatem wyliczyć według wzoru:
(dotacja 23 tyś.+finans. wspar. pomost. 1850zł x 12m-cy) x 150%
Pytanie: Jaka powinna być data graniczna egzekucji? 

Odpowiedź: Proszę wpisać 31.03. 2019r
06.10.2017r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 12.10.2017 r. upływa ostateczny termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z kompletem załączników, tj. Biznesplanem oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz . Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych

 
04.10.2017r.
Szanowni Państwo,

    Zamieszczamy INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Uczestniczki Projektu, które zostaną zakwalifikowane do przyznania wsparcia finansowego zobowiązane są do podpisania w wyznaczonym terminie  Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dodatkowo każda Uczestniczka powinna przedstawić wymagane dokumenty.

Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych są:

  1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
  2. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (150% wartości wsparcia finansowego).

Zabezpieczenie z punktu 1 składane jest na drukach przygotowanych przez realizatora Projektu.

WZÓR – weksel z poręczeniem wekslowym (aval)

WZÓR– deklaracja wekslowa

Zabezpieczenie z punktu 2  należy wnieść w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami prawa, na własnych dokumentach.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia umowy należy załączyć (dotyczy obu form zabezpieczenia umowy):

  • oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (jeżeli Beneficjent pomocy pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólnotę majątkową, ewentualnie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli Beneficjent pomocy nie pozostaje w związku małżeńskim).
  • W przypadku, gdy z samego zabezpieczenia (np. aktu notarialnego) wyraźnie wynika, iż współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, powyższy dokument nie jest obowiązkowy.

OŚWIADCZENIE AKT NOTARIALNY WZÓR

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL), Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

  • W wyznaczonym terminie stawić się z poręczycielem (poręczycielami) w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego.
  • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja poniżej).
  • Ksero dowodów współmałżonka poręczyciela (poręczycieli) – w przypadku, gdy współmałżonek poręczyciela nie wyraża zgody na ksero dowodu, powinien stawić się razem z Uczestnikiem Projektu oraz Poręczycielem na podpisanie umowy.
  • Beneficjent pomocy zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie współmałżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych WZÓR
  • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia współmałżonków o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych WZÓR
  • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań WZÓR

Poręczycielem nie może być współmałżonek Beneficjenta Pomocy.

KAŻDA Z UCZESTNICZEK W DNIU PODPISANIA UMOWY MUSI PRZEDSTAWIĆ:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami;

2. Wydruk wpisu działalności gospodarczej do odpowiedniego rejestru;

3. Wydruk nadania nr REGON,

4. Informację o numerze rachunku bankowego Przedsiębiorcy ;

5. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia; (Załącznik nr 9)

6. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (Załącznik nr 10)

7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 12)

Do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
2. Informację o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 8)
3. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności
majątkowej) (załącznik nr 9)
4. Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o
pomoc de minimis (załącznik nr 10)

 
20.09.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że spotkania indywidualne w związku z „Indywidualnym doradztwem w zakresie tworzenia biznesplanu”” w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” rozpoczną się 23.09.2017r., natomiast zakończą się z dniem 07.10.2017r. W zakładce „Harmonogramy” dostępny jest harmonogram zajęć.
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na zajęcia przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem.
 
19.09.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że spotkania grupowe w związku ze „Szkoleniami uzupełniającymi” w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” rozpoczną się 21.09.2017r., natomiast zakończą się z dniem 08.10.2017r. W zakładce „Harmonogramy” dostępny jest harmonogram zajęć.
 
05.09.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że spotkania grupowe w związku ze „Szkoleniem ABC Przedsiębiorczości” w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” rozpoczną się 08.09.2017r., natomiast zakończą się z dniem 15.09.2017r. W zakładce „Harmonogramy” dostępny jest harmonogram zajęć.
 
 
04.09.2017r.
Szanowni Państwo,
W imieniu firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński niniejszym informujemy, iż z dniem 01.09.2017 zmianie ulegnie siedziba, a zarazem adres korespondencyjny firmy. Do dnia 31.08.2017 obowiązującym adresem jest: ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin. Od dnia 01.09.2017 natomiast: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. Pozostałe dane firmy tj. NIP, REGON, etc. pozostają bez zmian.
 
28.08.2017r.
Szanowni Państwo,
Na początku września bieżącego roku dla Uczestniczek Projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” rozpoczną się szkolenia grupowe z ABC Przedsiębiorczości. Niebawem zostanie zamieszczony harmonogram zajęć.
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie Uczestniczki Projektu, aby na zajęcia przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem.
 
11.08.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że spotkania indywidualne z doradcą zawodowym z„Identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu w celu odpowiedniego dopasowania zaplanowanych w projekcie szkoleń oraz wsparcia doradczego poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania” w ramach projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu” rozpoczną się 17.08.2017r., natomiast zakończą się z dniem 27.08.2017r. W zakładce „Harmonogramy” będzie zamieszczony harmonogram zajęć.
 
 
 
11.08.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Uchwałą nr XXXVII/215/17 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju zmienia się nazwę ulicy Mariana Buczka w Kudowie-Zdroju na nazwę: ulica Pogodna, gdzie znajduje się Biuro Projektu.
 
09.08.2017r.
Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy Listę osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych do Projektu oraz Listę rezerwową.
Lista uczestniczek zakwalifikowanych
Lista uczestniczek niezakwalifikowanych
Lista rezerwowa
 
01.08.2017r.
Szanowni Państwo,
Dnia 31.07.2017r. zakończyła się rekrutacja do Projektu „Dolnośląskie Kobiety Biznesu”. Lista osób zakwalifikowanych,  niezakwalifikowanych oraz Lista rezerwowa zostanie wkrótce opublikowana na stronie Projektu.
 
03.07.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż przedłużamy nabór do projektu! Osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału, prosimy o wypełnienie Formularza rekrutacyjnego wraz z Załącznikami, a następnie wysłanie ich na adres Biura Projektu do Kudowy Zdrój przy ul. Mariana Buczka 12.
Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Projekcie, bezzwrotna dotacja w kwocie 23 tyś. oraz finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 1850zł. brutto miesięcznie na czas prowadzenia działalności gospodarczej czeka!
 
06.06.2017r.
Szanowni Państwo,
Aktualnie trwa nabór do Projektu, serdecznie zachęcamy wszystkie bezrobotne Panie powyżej 30 roku życia, chcące prowadzić własny biznes do wysyłania wypełnionego kompletu Dokumentów rekrutacyjnych (Formularza rekrutacyjnego wraz z Załącznikami) do Biura Projektu. Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminami Projektu.
Zespół Projektu
29.05.2017r
Szanowni Państwo,
W celach prozdrowotnych zachęcamy wszystkie uczestniczki projektu, aby na zajęcia przychodziły pieszo, przyjeżdżały rowerem lub komunikacją publiczną zamiast dojazdu własnym samochodem.
Zespół Projektu
29.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Dokumenty rekrutacyjne należy składać od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2017r.
Zespół Projektu
 
19.05.2017r.
Szanowni Państwo,
W związku z akceptacją dokumentów rekrutacyjnych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy- Filia we Wrocławiu, udostępniamy je do pobrania. Dokumenty rekrutacyjne należy składać od dnia 1 czerwca 2017r.  osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty. Kandydatka chcąca uzupełnić dokumenty drogą elektroniczną może zawiadomić o takiej prośbie wysyłając maila na adres: kobietybiznesu@terra-szkolenia.pl lub telefonicznie (tel. 519-560-135).
 
Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Data nadania dokumentów rekrutacyjnych potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.
Dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne
Zespół Projektu
 
09.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Dokumenty rekrutacyjne po akceptacji przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy –Filia we Wrocławiu, zostaną opublikowane na stronie projektu.
Zespół Projektu