Dokumenty Rekrutacyjne

przez | 29 maja 2017

 

06.06.2017r.
Szanowni Państwo,
Proszę pamiętać o wypełnieniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych!
Należy wypełnić nie tylko Formularz rekrutacyjny, ale także Załączniki do Formularza rekrutacyjnego.
Zespół Projektu
29.05.2017r.
Szanowni Państwo,
Prosimy, by nie wypełniać załączników: Karty oceny formalnej oraz Karty oceny merytorycznej zarówno dotyczących Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, jak i Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Załączniki te uzupełniane są przez Komisję Rekrutacyjną.

  1. Formularz rekrutacyjny – pobierz
  2. Komplet załączników do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie Kobiety Biznesu – pobierz
  3. Załączniki do Formularza rekrutacyjnego – pobierz
  4. Komplet załączników do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – pobierz

Zespół Projektu