Zapytania ofertowe

By | 2 sierpnia 2017

18.05.2018
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj. zrealizowania Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP)  w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
NEFFRI Dominika Pietruszczak, Ul. Tuwima 6 luk. 34, 42-217 Częstochowa
 


 
10.05.2018
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Część ofertowa
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
28.03.2018
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj. zrealizowania Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP)  w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
NEFFRI Dominika Pietruszczak, Ul. Tuwima 6 luk. 34, 42-217 Częstochowa
 
 


 
20.03.2018
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Część ofertowa
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
 
09.03.2018
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj. zrealizowania Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (UP)  w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
Część I – max. 12 UP, max. 64 h doradztwa w miejscowości Jastrzębie Zdrój
Informujemy, iż  Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1.
Część II – max. 12 UP, max. 64 h doradztwa w miejscowości Rędziny
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „INVESTOR” Barbara Kuśmierska
 


 
27.02.2018
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Część ofertowa
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
27.02.2018
W związku z brakiem ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16, informujemy, iż nie wyłoniono żadnego wykonawcy.
 


 
19.02.2018
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Część ofertowa
Zapraszamy do składania ofert.
 
 
 
 


 
21.12.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania egzaminu zewnętrznego i certyfikacji dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k., ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 


 
04.12.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania egzaminu zewnętrznego i certyfikacji, prowadzącego do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji dla maksymalnie 96 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k., ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 


 
29.11.2017
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania egzaminu zewnętrznego i certyfikacji dla maksymalnie 36 Uczestników Projektuw ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – część ofertowa
część opisowa
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
23.11.2017
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania egzaminu zewnętrznego i certyfikacji, prowadzącego do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji dla maksymalnie 96 Uczestników Projektu  w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – część opisowa
zapytanie ofertowe – część ofertowa
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
13.11.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania egzaminu zewnętrznego i certyfikacji dla maksymalnie 23 Uczestników Projektu w ramach 2 grup w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
Konsorcjum firm:
MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU Sp. k. z siedzibą przy ul. Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (Lider)
oraz
Consultor Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin  (Partner)
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 


 
07.11.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy, który zrealizuje zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 96 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/1 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
Konsorcjum firm:
SI-ART S.C. Zakład Produkcji Pomocy Dydaktycznych M. Sienkiewicz, D. Sienkiewicz z siedzibą przy ul. Tęczowej 169, 20-517 Lublin, NIP: 9461463926, nr REGON: 430301556 (Lider Konsorcjum)
oraz
EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą przy ul. Granicznej 7/7,8, 20-010 Lublin, NIP: 9461233250, nr REGON: 430588240 (Partner Konsorcjum),
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 
 


 
24.10.2017
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania egzaminu zewnętrznego i certyfikacji dla maksymalnie 23 Uczestników Projektu w ramach 2 grup w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – egzamin zewnętrzny i certyfikacja dla maksymalnie 23 UP w ramach 2 grup
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
04.10.2017
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 96 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – wysokiej jakości szkolenia dla 96 Uczestników Projektu
Zapraszamy do składania ofert.


 
 


 
29.09.2017
Informujemy, iż zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy do zrealizowania zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 96 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.


 
12.09.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy, który zrealizuje moduł uzupełniający szkolenia zawodowe z zakresu kompetencji społecznych dla 156 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Al. Racławickie 8 lok. 18A, 20-037 Lublin
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.


 
12.09.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 60 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
„INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY” Sp.z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 


 
06.09.2017
Pytania i odpowiedzi do procedur wyboru z dnia 01.09.2017  w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16:
Pytanie 1:
Chciałabym prosić o przesłanie wersji edytowalnej części ofertowej zapytania ofertowego ” ZNÓW AKTYWNI!- powrót na rynek pracy” nr. projektu WND-RPSL.07.01.03.-24-0528/16″ zadania pn. „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych  na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia.”
Jednocześnie proszę o podanie dokładnego terminu składania ofert, gdyż w zapytaniu podany jest termin 11.09.2017 r. natomiast na stronie Bazy konkurencyjności 08.09.2017 r.
Odpowiedź:
W załączeniu znajduje się wersja edytowalna części ofertowej.  Ofertę należy złożyć do dnia 11.09.2017 r. do godziny 10.00.
Część ofertowa – wysokiej jakości szkolenia dla 60 Uczestników Projektu
Pytanie 2:
W związku z zapytaniem ofertowym w ramach realizacji projektu ” ZNÓW AKTYWNI!- powrót na rynek pracy” proszę o udostępnienie „części ofertowej ” w formie edytowalnej”
Odpowiedź:
W załączeniu znajduje się wersja edytowalna części ofertowej procedur.
Część ofertowa – wysokiej jakości szkolenia dla 60 Uczestników Projektu
Część ofertowa – wysokiej jakości szkolenia dla 96 Uczestników Projektu
Część ofertowa – Zrealizowanie modułu uzupełniającego szkolenia zawodowe z zakresu kompetencji społecznych dla 156 Uczestników Projektu


 
04.09.2017
Szanowni Państwo,
W związku z zamieszczeniem błędnego załącznika odnoszącego się do zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy do zrealizowania zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 96 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16, informujemy o przedłużeniu możliwości składania ofert do dnia 12.09.2017 r. do godz.  10.00.
Poniżej znajduje się prawidłowy link:
Zapytanie ofertowe – wysokiej jakości szkolenia dla 96 Uczestników Projektu
Zapraszamy do składania ofert.


 
01.09.2017
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy, który zrealizuje moduł uzupełniający szkolenia zawodowe z zakresu kompetencji społecznych dla 156 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Zrealizowanie modułu uzupełniającego szkolenia zawodowe z zakresu kompetencji społecznych dla 156 Uczestników Projektu
Zapraszamy do składania ofert.


 
01.09.2017
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 60 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – wysokiej jakości szkolenia dla 60 Uczestników Projektu
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
01.09.2017
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania zadania pn.: „Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia” dla 96 Uczestników Projektu (UP) w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – wysokiej jakości szkolenia dla 96 Uczestników Projektu
Zapraszamy do składania ofert.


 
29.08.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k., ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.


 
18.08.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

  1. FHU A PRIORI, ul. 11 listopada 9, 44-330 Jastrzębie Zdrój
  2. MARSOFT Marcin Rokoszewski, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin

Oferty w/w oferentów uzyskały największą liczbę punktów podczas oceny ofert.
 


 
16.08.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  dyżurów doradcy zawodowego – monitoringu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę:
MARSOFT Marcin Rokoszewski.
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 


 
02.08.2017
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
02.08.2017
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  dyżurów doradcy zawodowego – monitoringu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Dyżury doradcy zawodowego – monitoring
Zapraszamy do składania ofert.
 


 
02.08.2017
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj.  Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.” nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-0528/16
Szczegóły w linku poniżej:
Zapytanie ofertowe – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Zapraszamy do składania ofert.