Zapytanie ofertowe – egzaminy z języka angielskiego

przez | 11 sierpnia 2017

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego
VCC lub równoważnego oraz wydanie certyfikatu dla 192 UP
w ramach projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu”
nr RPMA.10.02.00-14-4666/16
oraz do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – egzaminy j. angielski
Część ofertowa