AKTUALNOŚCI

przez | 5 września 2017

3 EFS logo

Data publikacji: 2.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”.

Zapraszamy mieszkańców woj. pomorskiego do udziału w projekcie.

Zespół Projektu


Data publikacji: 28.02.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zebrała się pierwsza grupa Uczestników/czek Projektu – wkrótce rozpoczynamy zajęcia w miejscowości Reda. Szczegółowy harmonogram spotkań w ramach zadania I – Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania zostanie opublikowany w zakładce Harmonogramy.

Zespół Projektu


Data publikacji: 5.02.2018r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe kompetencje.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego.

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem / aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy
 • szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych (cyfrowych)
 • szkolenia prowadzące do podniesienie, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych
 • staże zawodowe

Uczestnikom zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu, w tym na staże,
 • catering
 • materiały szkoleniowe (w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • certyfikowane egzaminy
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

UWAGA!!!

Liczba miejsc OGRANICZONA

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowane 96 osób.

Zespół Projektu


Data publikacji: 9.01.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w we wniosku rozszerzamy grupę docelową tj. grupę osób do których kierowane jest wsparcie w ramach udziału w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

osoby przewidziane do zwolnienia;

osoby zagrożone zwolnieniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 699-670-246

Zespół Projektu


Data publikacji: 12.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o  kończącym się terminie rekrutacji do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie dokumentów w terminie do 31.12.2017r.

Zespół Projektu


Data publikacji: 8.11.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia, które były zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • umowę zlecenie
 • umowę o dzieło

oraz utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc na nr: 699-670-246

Zespół Projektu


Data publikacji: 31.10.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 2.11.2017r Biuro Projektu będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe dni.

Zespół Projektu


Data publikacji: 26.10.2017r.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami o dokumenty rekrutacyjne informujemy, że w/w dokumenty można pobrać z podstrony projektu klikając w poniższy link:

Dokumenty rekrutacyjne


Zespół Projektu


 

Data publikacji: 2.10.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Szanowni Państwo zapraszamy składania dokumentów rekrutacyjnych do Projektu
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty przyjmowane będą w terminie od 1.09.2017 do 31.12.2017 w Biurze Projektu – osobiście lub listownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Zespół Projektu


 

Data publikacji: 5.09.2017r.

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

 

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.08.2018r.

 
Zapraszamy osoby (96 osób w tym 58 kobiet i 38 mężczyzn), pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego, w szczególności (co najmniej 80% uczestników projektu):

 • Kobiety
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 
Oferujemy:

 1. ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
 • Spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
 • Szkolenia w zakresie nabywania kluczowych kompetencji (kompetencje cyfrowe) kończące się uzyskaniem zaświadczenia oraz podejściem do egzaminu kompetencji cyfrowych – ECDL DIGCOM PROFILE 14
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych kończące się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji
 • Poradnictwo psychologiczne
 1. PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

 
Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe podczas szkoleń cyfrowych
 • stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych
 • refundację zwrotu kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w tym na staże,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas szkoleń,
 • certyfikat które pozytywnie zdadzą egzamin końcowy z kompetencji cyfrowych –ECDL DIGCOMP PROFILE 14
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych po zakończeniu szkolenia
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

 
Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Zajęcia projektowe organizowane będą w terminach, które umożliwiają pogodzenie uczestnikom/czkom projektu udziału w projekcie z innymi zobowiązaniami rodzinnymi.
 
Szczegółowe informacje w Biurze Projektu.
Projekt „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów

e-mail: azymutnazatrudnienie@terra-szkolenia.pl,

tel. 699-670-246

PLAKAT azymut_na_zatrudnienie_A3.