Zapytania ofertowe

By | 18 września 2017

Logo Lubelskie

15.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Szkolenia zawodowe w miejscowości Lublin dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu Przez wiedzę do integracji nr RPLU.11.01.00-06-0027/16.

W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę HUMANEO ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

 

Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.

 
09.01.2018r.
Szanowni Państwo,
w związku z brakiem ofert na realizację usługi szkolenia zawodowe procedura wyboru potencjalnego Wykonawcy została przedłużona do 12.01.2018r.
 
29.12.2017r.
W ramach realizacji projektu „Przez wiedzę do integracji”, nr RPLU.11.01.00-06-0027/16 poszukujemy potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającym umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 dla maksymalnie 48 Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP) w miejscowości Lublin.
Szczegóły w linku poniżej.

Procedura wyboru potencjalnego Wykonawcy

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Projektu

27.12.2017r.
Szanowni Państwo,
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne w miejscowości Lublin dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu Przez wiedzę do integracji nr RPLU.11.01.00-06-0027/16.
W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o.  ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn
Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.
 
15.12.2017r.
W ramach realizacji projektu „Przez wiedzę do integracji”, nr RPLU.11.01.00-06-0027/16 poszukujemy potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 48 Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP) w miejscowości Lublin.
Szczegóły w linku poniżej.

Procedura wyboru potencjalnego Wykonawcy

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Projektu