Zapytania ofertowe Jobcoaching

przez | 10 października 2017

ciąg znaków RPO kolor

21.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, zajęć Jobcoaching dla maksymalnie 96 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  wrzesień-grudzierń 2017 r.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego:

częsć ofertowa

zk podwykonawstwo jobcoaching (2)


28.09.2017

Szanowni Państwo
informujemy że dnia 28.09.2017 roku została anulowana procedurę dotycząca wyboru podwykonawcy gotowego do zrealizwania zajęć „Jobcoaching” z powodu błędów formalnych w  załącznikach  dołączonych do ogłoszenia.


29.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, zajęć Jobcoaching dla maksymalnie 96 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  październik- styczeń 2018 r.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego:

czesc opisowa Jobcoaching

czesc ofertowa


10.10.2017

Szanowi Państwo

Informujemy że dnia 09.10.2017 roku została rozstrzygnięta procedura na wybór wykonawcy gotowego do zrealizowania zadania Jobcoaching na terenie województwa Łódzkiego. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Konsorcjum Firm Humaneo, Inventum Sp z o.o ul. Mikołaja Reja 20,33-300 Nowy Sącz