Zapytania ofertowe

przez | 25 października 2017

Logo

11.10.2018

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach  A1, A2, B1, B2 w maksymalnej ilości 600 sztuk.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,
Poziom A2 – tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,
Poziom B1 – tytuł……………………………………………….….., cena…………….…….,
Poziom B2 – tytuł………………………………………….……….., cena………….……….,

 

 

16.08.2018

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl
Wzór wyceny
Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):
Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….
Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….

 

 

10.07.2018
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach  A1, A2, B1, B2 w maksymalnej ilości 600 sztuk.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,
Poziom A2 – tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,
Poziom B1 – tytuł……………………………………………….….., cena…………….…….,
Poziom B2 – tytuł………………………………………….……….., cena………….……….,

23.05.2018
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl
Wzór wyceny
Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):
Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….
Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….

09.04.2018
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach  A1, A2, B1, B2 w maksymalnej ilości 600 sztuk.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,
Poziom A2 – tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,
Poziom B1 – tytuł……………………………………………….….., cena…………….…….,
Poziom B2 – tytuł………………………………………….……….., cena………….……….,

26.02.2018
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników dla Uczestników Projektu uczestniczących w szkoleniu z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), w maksymalnej ilości 180 sztuk. Szkolenie z TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP na poziomie A lub B. Przykłady podręczników: ITpass dla każdego, Kompetencje Cyfrowe DigComp lub równoważne.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP) na poziomach A lub B.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika, na każdy poziomie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl

Wzór wyceny
Podręczniki na szkolenie z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (szkolenie TIK obejmuje wszystkie obszary kompetencji ramy DIGCOMP):
Poziom A – Tytuł…………………………………………..……….., cena………………….
Poziom B – Tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….

09.01.2018
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach  A1, A2, B1, B2 w maksymalnej ilości 600 sztuk.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl
Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,
Poziom A2 – tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,
Poziom B1 – tytuł……………………………………………….….., cena…………….…….,
Poziom B2 – tytuł………………………………………….……….., cena………….……….,

25.10.2017
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0134/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego np. New Total English, Oxford Solutions lub równoważnych na poziomach  A1, A2, B1, B2 w maksymalnej ilości 600 sztuk.
Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2.
Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić ilości podręczników na danym poziomie. Prosimy o składanie wycen  z proponowaną ceną brutto jednego podręcznika na każdym poziomie (poziomy biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.pl

Wzór wyceny
Język angielski:
Poziom A1 – tytuł…………………………………………..……….., cena………………….,
Poziom A2 – tytuł…………………………………………….…….., cena……….………….,
Poziom B1 – tytuł……………………………………………….….., cena…………….…….,
Poziom B2 – tytuł………………………………………….……….., cena………….……….,