Rekrutacja – dokumenty

przez | 5 listopada 2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Nie poddawaj się!- aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia”.
Cel projektu:
Podniesiona zdolność do utrzymania zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia wśród 72 Uczestników Projektu , w tym osób niepełnosprawnych:
– pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
– osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
W najbliższym czasie na stronie zostaną udostępnione dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu.
Poniżej znajdą Państwo dokumenty rekrutacyjne do projektu:
Formularz zgłoszeniowy Nie poddawaj się!
Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Ankieta usprawnień ON
Oświadczenie osoby o statusie na rynku pracy
Zaświadczenie pracodawcy
 
 
Zespół Projektu