Dokumenty rekrutacyjne

przez | 10 listopada 2017

ciąg znaków RPO kolor
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi:
Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny
Formularz rekrutacyjny Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny
Ankieta rekrutacyjna
Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych(2)
Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ
Oświadczenie o kwalifikowalności Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny
Oświadczenie o III profilu pomocy
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zwrotu kosztów dojazdu oraz wypłat stypendiów
oświadczenie o cenie biletu
oświadczenie osoby dowożonej o dowożeniu uczestnika projektu
regulamin Zwrot kosztów dojazdu
umowa użyczenia samochodu
wniosek o zwrot kosztów dojazdu(2)
zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
regulamin stypendia
oświadczenie osoby pobierającej
 
 


09.10.2017

Szanowni Państwo przedstawiamy zaktualizowany Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Skuteczna integracja społeczno – zawodowa- Bądź aktywny”

Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny aktualizacja


10.11.2017

Szanowni Państwo przedstawiamy zaktualizowany Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Skuteczna integracja społeczno – zawodowa- Bądź aktywny”
Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny aktualizacjaa