Zapytania ofertowe doradca zawodowy

przez | 10 listopada 2017

ciąg znaków RPO kolor

28.07.2017

Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Przedbórz Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  sierpień-wrzesień 2017 r.
W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Treść zapytania ofertowego:
część opisowa
część ofertowa


13.09.2017

Szanowni Państwo
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Kutno Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu, w planowanym okresie wrzesień -październik 2017 r.
W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Treść zapytania ofertowego:
część opisowa
część ofertowa


 

31.10.2017

Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Przedbórz Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  listopad 2017 – grudzień 2017
W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Treść zapytania ofertowego:
część opisowa
częśc ofertowa
 
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Kutno Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu, w planowanym okresie  listopad – grudzień 2017
W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Treść zapytania ofertowego:
część opisowa
część ofertowa


 

10.11.2017

Szanowni Państwo

Informujemy że dnia 09.11.2017 roku zostały rozstrzygnięte procedury na wybór wykonawcy gotowego zrealizować na terenie województwa łódzkiego zajęcia „Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań” w miejscowości Kutno oraz Przedbórz
W miejscowości Kutno wybrano Firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno na przeprowadzenie Cześci I i Części  II
W miejscowości Przedbórz wybrano firmę FT POLSKA Sp z o.o ul. Plac Wolności 26, 97- 540 Gidle