Harmonogramy

By | 14 listopada 2017

logo
Data wpisu: 2.02.2018r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy spotkania grupowe z pośrednikiem pracy w ramach zadania VI – Pośrednictwo pracy  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 4h/grupę tj. 2 spotkania po 2h.
Harmonogram spotkań – grupa II Chełm (pobierz)
Zespół Projektu


Data wpisu: 30.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy spotkania grupowe z pośrednikiem pracy w ramach zadania VI – Pośrednictwo pracy  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 4h/grupę tj. 2 spotkania po 2h.
Harmonogram spotkań – grupa I Zamość (pobierz)
Harmonogram spotkań – grupa IV Zamość (pobierz)
Zespół Projektu


 
Data wpisu: 26.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy harmonogramy spotkań z psychologiem w ramach zadania III – Poradnictwo psychologiczne na miesiąc luty 2018r.
harmonogram spotkań – grupa I Zamość (pobierz)
harmonogram spotkań – grupa II Chełm (pobierz)
harmonogram spotkań – grupa III Zamość (pobierz)
harmonogram spotkań – grupa IV Zamość (pobierz)
Zespół Projektu


Data wpisu: 9.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy spotkania z psychologiem w ramach zadania III – Poradnictwo psychologiczne. Spotkania będą odbywały się 3-4 razy w miesiącu po 1 godz. do końca czerwca 2018r.
Harmonogram spotkań – styczeń 2018r.
harmonogram spotkań – grupa I Zamość pobierz
harmonogram spotkań – grupa II Chełm pobierz
harmonogram spotkań – grupa III Zamość pobierz
harmonogram spotkań – grupa IV Zamość pobierz
Zespół Projektu


Data wpisu:8.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy kolejne zadania w ramach realizowanego projektu – Warsztaty kompetencji społecznych – 10 godz/grupę (tj. 2 spotkania po 5 godz.).
Harmonogramy:
Harmonogram spotkań – grupa I Zamość pobierz
Harmonogram spotkań – grupa II Chełm pobierz
Harmonogram spotkań – grupa III Zamość pobierz
Harmonogram spotkań – grupa IV Zamość pobierz
Zespół Projektu


 
Data wpisu: 14.12.2017r.
Szanowni Państwo
Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla czwartej grupy w Zamościu.
Harmonogram spotkań – grupa IV Zamość pobierz
Zespół Projektu


 
Data wpisu: 5.12.2017r.
Szanowni Państwo
Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla trzeciej grupy w Zamościu.
Harmonogram spotkań – grupa III Zamość  pobierz
Zespół Projektu


Data wpisu: 1.12.2017r.
Szanowni Państwo
Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla drugiej grupy w Chełmie.
Harmonogram spotkań – grupa II Chełm pobierz
Zespół Projektu


Data wpisu: 14.11.2017r.
Szanowni Państwo
Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z „Diagnozy potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo zawodowe” dla pierwszej grupy w Zamościu.
Harmonogram spotkań – grupa I Zamość pobierz
Zespół Projektu