Zapytania ofertowe szkolenie zawodowe

przez | 22 listopada 2017

ciąg znaków RPO kolor

09.11.2017

Sanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, w ramach realizacji projektu  „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” nr Projektu RPLD.09.01.01-10-C010/16 planuje zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego, szkoleń zawodowych w planowanym okresie  listopad 2017 -luty 2018 r.

W związku z powyższym poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe- szkolenie zawodowe


22.11.2017 r.

Szanowni Państwo
Informujemy że w toku oceny ofert złożonych w odpowiedzi a zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2017 r. została wvbrana Firma
INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY SP. Z O.O
UL. ARTYLERYJSKA 3K
10-165 OLSZTYN