Aktualności

By | 5 stycznia 2018

29.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom/czkom za udział w projekcie. Przypominamy, aby osoby, które odbywają staż zawodowy na bieżąco przesyłały listy obecności oraz dzienniki stażowe do Biura Projektu. Na podstawie tych dokumentów będzie wypłacone stypendium stażowe.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Pracodawcom, którzy zatrudnili stażystów po zakończonym stażu oraz zachęcamy pozostałych pracodawców do zatrudnienia swoich stażystów, je

15.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że spotkania  z kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy odbędą się we wrześniu oraz w październiku bieżącego roku. Prosimy o śledzenie zakładki pn „Harmonogramy”, gdzie harmonogramy są  uaktualniane.

Zespół Projektu.

 

 

03.10.2018r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, aby osoby, które odbywają staż zawodowy na bieżąco przesyłały listy obecności oraz dzienniki stażowe do Biura Projektu. Na podstawie tych dokumentów będzie wypłacane stypendium stażowe.

Zespół Projektu.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy wszystkich/e Uczestnikó/czki Projektu do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

17.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że spotkania  z kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy odbędą się we wrześniu oraz w październiku bieżącego roku. Prosimy o śledzenie zakładki pn „Harmonogramy”, gdzie harmonogramy są  uaktualniane.

Zespół Projektu.

10.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, aby osoby, które odbywają staż zawodowy na bieżąco przesyłały listy obecności oraz dzienniki stażowe do Biura Projektu. Na podstawie tych dokumentów będzie wypłacane stypendium stażowe.

Zespół Projektu.

29.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że spotkania  z kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy odbędą się we wrześniu oraz w październiku bieżącego roku. Prosimy o śledzenie zakładki pn „Harmonogramy”, gdzie niebawem harmonogramy będą uaktualnione.

27.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że we wrześniu odbędzie się egzamin zewnętrzny dla grupy 1 oraz 2. Prosimy o rzetelne przygotowanie, tak aby każdy z Państwa po zdanym egzaminie mógł uzyskać certyfikat. Życzymy powodzenia.

Zespół Projektu.

08.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że harmonogram KOMPLEKSOWEGO I INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY dla gr 3 dostępny jest w zakładce Harmonogramy. Pierwsze spotkanie w Łupowie odbędzie się 10.08.2018r.

Odsyłamy Państwa do szczegółowych harmonogramów.

07.08.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż harmonogram KOMPLEKSOWEGO I INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY dla gr 1 oraz 2 dostępny jest w zakładce Harmonogramy. Pierwsze spotkanie odbędzie się już  11.08.2018r. Obecność jest obowiązkowa. Zapraszamy!

 

26.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż harmonogram KOMPLEKSOWEGO I INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY dla gr 4 jest już dostępny w zakładce harmonogramy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30.07.2018r. Zapraszamy.

17.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie zawodowe dla grupy 3 pn “Sprzedawca z obsługą klienta”  rozpocznie się 19.07.2018r. i odbędzie się w 2 miejscach

19.07-23.07.2018r. ul. Słowackiego 75, 66-450 Łupowo

24.07-26.07.2018r. ul. Pocztowa 7, 66-450 Bogdaniec

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

 

12.07.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że szkolenie zawodowe dla gr. 5 pn. „Techniki sprzedaży” rozpocznie się 14.07.2018r. w sali wiejskiej
w Kandlewie 67,  67-400 Wschowa.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

 

 

04.07.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 3 oraz 5 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 06.07.2018r. Dla grupy 3 spotkania odbędą się w Łupowie, zaś dla grupy 5  w Kandlewie.

Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” dla gr 3

28.06.2018r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że szkolenie zawodowe dla gr. 4 pn. „Techniki sprzedaży” rozpocznie się 29.06.2018r. w sali wiejskiej
w Kandlewie 67,  67-400 Wschowa. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.
15.06.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 4 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 19.06.2018r. w Kandlewie. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

25.05.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 1 oraz 2 szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami e-marketingu” rozpoczyna się od 26.05.2018r. w Zielonej Górze. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.

30.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 30.04.2018r. kończymy rekrutację do projektu „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”.
24.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla grupy 1 oraz 2 spotkania indywidualne w ramach zadania 1 „IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA” rozpoczynają się od 19.04.2018r. w Zielonej Górze. Harmonogram dostępny jest w zakładce harmonogramy.
23.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!  REKRUTACJA TRWA NADAL!
Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące tego jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze ścieżki wsparcia dostępnej w Projekcie.
Aktualnie uformowały się 2 grupy w Zielonej Górze. Do grupy trzeciej również w tej miejscowości brakuje jedynie 1 osoby.

17.04.2018r.
Szanowni Państwo,
Przedłużamy rekrutację do 30.04.2018r.! Zachęcamy do składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych osobiście do Biura Projektu lub pocztą. Przypominamy jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie:
Do projektu mogą zgłaszać się osoby:

 • bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego
 • Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościamiKandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:
  1. Formularza Rekrutacyjnego
  2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
  3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17
  4. Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

  Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
  ul. Inżynierska 8
  67-100 Nowa Sól

26.03.2018 r.
Szanowni Państwo,
REKRUTACJA TRWA NADAL, Zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.
Korzyści z wzięcia udziału w Projekcie można wymieniać bez liku, a LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17
 4. Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
05.03.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że osoby powyżej 64 roku życia, bierne zawodowo pozostające bez pracy i poszukujące zatrudnienia o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego również mogą wziąć udział w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17 o ile będą deklarować gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie w wymiarze minimum 1/2 etatu.
Osoby, które ukończyły 64 r. ż. prosimy o wypełnienie pisemnego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 64 R. Ż.
Powyższe oświadczenie dostępne jest również w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
01.03.2018r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w zakładce „Dokumenty do pobrania”  dostępne są do pobrania dokumenty dotycząc zwrotu kosztów dojazdu.
12.02.2018 r.
Szanowni Państwo,
REKRUTACJA TRWA NADAL, Zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.
Korzyści z wzięcia udziału w Projekcie można wymieniać bez liku, a LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU
  „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

05.02.2018 r.
Szanowni Państwo,
Osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17, które chcą wziąć udział w Projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, dostępnym w zakładce „Regulamin”.

22.01.2018r.
Szanowni Państwo,
REKRUTACJA TRWA, Gorąco zachęcamy osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszar województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Projekcie „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
Kandydaci/tki zainteresowani/ne uczestnictwem w Projekcie prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”:

 1. Formularza Rekrutacyjnego
 2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU DO DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE PRACY
 3. OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU
  „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”, RPLB.06.02.00-08-0010/17

Komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać do Biura Projektu na adres:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
05.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy REKRUTACJĘ do projektu „Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekci

„Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”

RPLB.06.02.00-08-0010/17

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

– bierne zawodowo („m.in. emeryci, osoby na świadczeniu przedemerytalnym, renciści”) pozostające bez pracy niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne;
– zamieszkałe na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
– w wieku powyżej 50 roku życia;
– o niskich kwalifikacjach – posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

W ramach projektu oferujemy dla wszystkich Uczestników/czek projektu:
-IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
-WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE
-KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
Dodatkowo dla 36 osób zapewniamy 3 miesięczny, płatny staż zawodowy.

Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe 
– stypendium stażowe
– ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego
– opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu
– zwrot kosztów dojazdu
– catering podczas szkoleń zawodowych
– wykwalifikowaną kadrę doradców, psychologów, trenerów
– Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego
Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
Tel. 519 560 135
e-mail:
 dojrzalaaktywnosc@terra-szkolenia.pl

PLAKAT